لیست مطالب کمیته داوران
داوران بلافاصله اشتباه خود را پذیرفتند و رقابت وزن 125 کیلوگرم تکرار شد
برقراری عدالت در دستور کار بود
  • ۱۳:۳ ۱۴۰۲/۳/۱۰