لیست مطالب کمیته داوران
نتیجه ۶ مسابقه کشتی آزاد قهرمانی کشور با بازبینی مجدد تغییری نکرد
احقاق حقوق کشتی گیران از همه چیز مهم تر است
  • ۱۴:۲۱ ۱۴۰۱/۱۱/۸
  • محمد مصلایی پور بعنوان نماینده و مدرس در رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان اروپا و جام پیروزی ترکیه معرفی شد.
  • ۹:۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱