لیست مطالب پیشکسوتان
رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور 23 تا 27 تیرماه برگزار می شود
سالن شهدای هفتم تیر تهران محل برگزاری
  • ۱۴:۵۱ ۱۴۰۰/۴/۱۳
  • با حمایت فدراسیون، مسابقات پیشکسوتان برگزار می شود
    در رقابت های جهانی شرکت خواهیم کرد
  • ۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷