لیست مطالب پیشکسوتان
با حمایت فدراسیون، مسابقات پیشکسوتان برگزار می شود
در رقابت های جهانی شرکت خواهیم کرد
 • ۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
 • یاد پیشکسوتان کشتی نباید از خاطر برود
  باید از تجربه ی آن ها نهایت استفاده را کرد
 • ۹:۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲
 • مهمترین مسئله در سال المپیک حفظ همبستگی و ایجاد آرامش است
 • ۷:۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
 • حفظ حرمت ها جزئی از منش کشتی است
  باید قدر پیشکسوتان و بزرگترهای خود را بدانیم
 • ۷:۴۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
 • توجه به پیشکسوتان کشتی قابل تقدیر است
  مربیان با تجربه و کارآمد نباید کنار گذاشته شوند
 • ۱۱:۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۵