لیست مطالب
مسابقات آمریکا دوستانه و تدارکاتی است
برنامه اصلی ما از اسفندماه شروع خواهد شد
  • ۱۳:۲۲ ۱۴۰۰/۱۱/۶
  • افتخار بزرگی برای داوری کشور بدست آمد
    پس از سال ها در کمیسیون داوران صاحب جایگاه شدیم
    کسب این کرسی مختص یک فرد نیست بلکه برای یک کشور است
  • ۱۸:۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۵