لیست مطالب
دبیر: فدراسیون کشتی زیر مجموعه وزارت است اما کشتی بالاتر از این است
عملکرد مالی ما در سال 1400 سه برابر سال قبل و مبلغ  131 میلیارد تومان بوده است
در سال جاری 38 میلیارد تومان هزینه کردیم که 4 میلیاردش را وزارت ورزش داده است
عسکری محمدیان: کشتی آبروی ورزش ایران است و باید این آبرو حفظ شود
پولادگر مجمع کشتی نیمه کاره رها کرد
  • ۱۶:۳۶ ۱۴۰۱/۴/۴
  • کلاس مربیگری در مشهد بسیار تأثیرگذار بود
    دانش مربیان باید با کشتی روز هماهنگی داشته باشد
  • ۱۰:۱۵ ۱۴۰۱/۴/۳