لیست مطالب
خیلی دوست داشتم در صربستان شرکت کنم
شرایطم پس از کرونا خوب است
 • ۱۱:۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۷
 • به دنبال کسب مدال جهانی هستم
  شرایط تمرینات روز به روز بهتر می شود
 • ۸:۴۶ ۱۳۹۹/۱۱/۷
 • دعوت از مربیان سازنده به اردوی تیم ملی کار ارزشمندی است
  حضور رئیس فدراسیون در کردستان دستاوردهای بزرگی داشت
 • ۲۱:۵۴ ۱۳۹۹/۱۱/۶
 • کرونا مانع آماده سازی من نشد
  از مسابقه دادن ترسی ندارم
 • ۱۲:۴۶ ۱۳۹۹/۱۱/۶
 • با اینکه واجد شرایطم اما استخدامم نمی کنند
  در آستانه المپیک نباید دغدغه مالی داشته باشیم
 • ۱۰:۲۴ ۱۳۹۹/۱۱/۶
 • 260 میلیارد ریال از بدهی های مالیاتی فدراسیون را تسویه کردیم
 • ۷:۴۶ ۱۳۹۹/۱۱/۶
 • توجه به پیشکسوتان کشتی قابل تقدیر است
  مربیان با تجربه و کارآمد نباید کنار گذاشته شوند
 • ۱۱:۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۵