لیست مطالب کمیته انضباطی
جلسه رسیدگی به تخلف صورت گرفته در رقابت های امیدهای جهان تجدید شد
علیرضا دبیر: مردم باید بدانند که مقصر یا مقصران گرفتن قهرمانی از ایران چه کسانی بوده اند
  • ۱۴:۵۹ ۱۴۰۱/۸/۱۰
  • خدمت به جامعه ی کشتی افتخاری برایم بود
    مشغله کاری زیاد مانع حضورم در فدراسیون شد
  • ۱۲:۳۷ ۱۴۰۰/۶/۷