لیست مطالب تاریخچه کشتی

اولین دوره حضور کشتی گیران کشورمان در رقابتهای بین المللی به المپیک 1948 لندن یعنی مرداد ماه سال 1327 باز   می گردد

  • ۱۱:۱ ۱۳۸۶/۶/۱۹