TopNews

با حضور نایب رئیس و دبیر فدراسیون و به صورت وبینار

مجمع عمومی سال 2020 شورای کشتی آسیا برگزار شد
حمایت تورلیخانوف از حمید سوریان

۱۵:۱۹ ۱۳۹۹/۵/۲۳
با حضور نایب رئیس و دبیر فدراسیون و به صورت وبینار

مجمع عمومی سال 2020 شورای کشتی آسیا برگزار شد
حمایت تورلیخانوف از حمید سوریان


۱۵:۱۹ ۱۳۹۹/۵/۲۳
علی شعبانی:

تعطیلی کشتی بیشتر از این باشد، بازگشتمان روی تشک خیلی سخت است
چطور کشتی گیران دو سال بدون درآمد بمانند؟


۱۰:۲۲ ۱۳۹۹/۵/۲۳
مدیرعامل باشگاه استقلال در فدراسیون کشتی حضور یافت (به همراه گزارش تصویری)

بازدید از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی
اعلام آمادگی برای حضور درلیگ برتر کشتی آزاد


۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۵/۲۲
new1 به منظور راه اندازی برنامه تخصصی کشتی در استان

دیدار اعضای هیأت کشتی با مدیرکل صدا و سیمای خوزستان انجام شد

۱۷:۵۸ ۱۳۹۹/۵/۲۳

new1 با حضور نایب رئیس و دبیر فدراسیون و به صورت وبینار

مجمع عمومی سال 2020 شورای کشتی آسیا برگزار شد
حمایت تورلیخانوف از حمید سوریان

۱۵:۱۹ ۱۳۹۹/۵/۲۳

new1 علی شعبانی:

تعطیلی کشتی بیشتر از این باشد، بازگشتمان روی تشک خیلی سخت است
چطور کشتی گیران دو سال بدون درآمد بمانند؟

۱۰:۲۲ ۱۳۹۹/۵/۲۳

new1 مدیرعامل باشگاه استقلال در فدراسیون کشتی حضور یافت (به همراه گزارش تصویری)

بازدید از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی
اعلام آمادگی برای حضور درلیگ برتر کشتی آزاد

۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۵/۲۲