لیست مطالب اخبار بانوان
اردوی خوبی را با حضور بانوان آلیش کار برگزار کردیم
نفرات هم از نظر فنی و هم از نظر جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند
  • ۹:۳۴ ۱۳۹۹/۸/۴
  • به زودی اردوی تیم آلیش بانوان برگزار می شود
    استعدادهای خوبی در کشور داریم
  • ۱۱:۵۵ ۱۳۹۹/۷/۲۳