لیست مطالب اخبار استان ها
استان کرمان پتانسیل خوبی در بحث رشد و ارتقاء کشتی دارد
اجرای سه برنامه کوتاه، میان و بلند مدت را در نظر داریم
  • ۱۱:۳۹ ۱۳۹۹/۷/۸
  • با تیم شهدای زنجان در لیگ برتر کشتی آزاد حاضر می شویم
  • ۱۱:۲۷ ۱۳۹۹/۷/۶
  • توجه به کشتی پایه و حفظ جایگاه پیشکسوتان در اولویت است
    به دنبال برگزاری اردوهای بسترسازی و مسابقات بین المللی هستیم
  • ۱۰:۲۲ ۱۳۹۹/۶/۲۹