لیست مطالب
حمایت خود را از کشتی استان اعلام می کنیم
تلاش می کنیم بخش خصوصی در کنار هیأت کشتی استان قرار بگیرد
  • ۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  • کشتی بعنوان امید اصلی ما در توکیو به صورت ویژه مورد حمایت قرار می گیرد
    90 میلیون تومان پاداش کسب سهمیه المپیک است
  • ۱۳:۵۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  • وبینار دانش افزایی کشتی آلیش و کلاسیک بانوان برگزار می شود
    در صورت گرفتن مجوز رقابت های قهرمانی کشور انجام خواهد شد
  • ۸:۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳