لیست مطالب
بهترین رنگ مدال، مدال المپیک است
تمام انگیزه ام این است که برای حضور درالمپیک بجنگم
  • ۸:۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  • حضور جوان ها در کنار باتجربه ها موجب پیشرفت کشتی می شود
    3 ماه زمان نیاز داریم تا به شرایط عادی آماده سازی برسیم
  • ۹:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  • مربیان و پیشکسوتان البرز مشکلات خود را با رئیس فدراسیون مطرح کردند
    برگزاری رقابت های بین المللی و تیم داری در لیگ را در نظر داریم
  • ۲۱:۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱