لیست مطالب
صالحی امیری: اولویت اول ما ورزش اول ماست
به اعتقاد من کشتی در بهترین وضعیت ممکن در تاریخ خودش قرار دارد
دبیر: انصافا با حضور صالحی امیری اتفاقات خوبی در کمیته ملی المپیک افتاده است
  • ۱۳:۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۶
  • حضور رئیس فدراسیون شأن و جایگاه کشتی در استان را بالا برد
    به جد پیگیر قول های داده شده هستیم
  • ۱۲:۴ ۱۳۹۹/۱۰/۵