لیست مطالب
اردوی های تیم های ملی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود
 • ۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۹/۲۹
 • از لحاظ بدنی از روس ها عقب هستیم
  اگر لیگ برگزار نمی شد کشتی ضرر می کرد
  پرسپولیس و استقلال هویت ورزش کشور هستند
 • ۱۴:۵۷ ۱۳۹۹/۹/۲۸
 • مسابقات صربستان کیفیت بالایی داشت
  قصدمان محک زدن کشتی گیرانی در اوزانی بود که سهمیه المپیک نگرفته بودیم
 • ۲۱:۰ ۱۳۹۹/۹/۲۶