لیست مطالب کمیته داوران
نگاه فدراسیون به داوران کشتی بسیار مثبت است
پیگیری معوقات داوران اولویت اصلی ما در سال 99 است
  • ۸:۱۵ ۱۳۹۹/۱/۲۶
  • اصلاحیه شیوه نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریتی داوارن کشتی کشور اعلام شد
  • ۱۶:۳۴ ۱۳۹۸/۸/۱