لیست مطالب کمیته داوران

مقررات داوری همچنان در حال تغییر است

شرایط اعلام برنده در شرایط مساوی تغییر کرد

تمامی فن های ریسکی امتیاز ندارد

اعلام شرایط جدید در برنده شدن با اجرای فنون 3 و 5 امتیازی

  • ۱۲:۳۳ ۱۳۹۲/۴/۲۰