نسخه چاپی

آموزش گارد در کشتی و حالت های آن (فیلم)

نحوه گرفتن انواع گارد در کشتی
  • ۱۲:۵ ۱۴۰۱/۴/۲۰
  • http://iwf.ir/lnks/66058/-.aspx