• صبح امروز و توسط رئیس فدراسیون کشتی

   حکم سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان اهداء شد

   • ۱۳:۲ ۱۳۹۸/۱۲/۴
   سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان صبح امروز با حضور در محل فدراسیون کشتی احکام خود را دریافت کردند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر رئیس فدارسیون کشتی، صبح امروز احکام محمد طلایی و پژمان درستکار سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان را به آن ها اهداء کرد.

   متن احکام طلایی و درستکار به شرح زیر است:

   جناب آقای محمد طلایی
   بنا به پیشنهاد مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و با توجه به سوابق قهرمانی و تجربیات ارزنده جنابعالی در امر مربیگری، به موجب این ابلاغ، به سمت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان منصوب می شوید.
   انتظار دارم با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی در عرصه های ملی و بین المللی ورزش قهرمانی، در امر هدایت تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان و مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:
   1- ترویج و اشاعه اخلاق اسلامی و خصلت های جوانمردی در میان ورزشکاران.
   2- جدیت، دقت و هماهنگی کامل در اجرای تصمیمات فنی.
   3- پیشنهاد مربی ارشد تیم ملی از میان مربیان فعال و سازنده باشگاهی به مدیر تیم های ملی.
   4- پیشنهاد ترکیب نهایی تیم ملی و منتخب برای شرکت در رقابت های تدارکاتی و آسیایی به مدیر تیم های ملی.
   5- تنظیم برنامه تمرینی اردوهای تیم ملی با هماهنگی انستیتو بین المللی کشتی و ارائه ی آن به مدیر تیم های ملی پیش از هر اردو.
   6- هماهنگی کامل و تعامل با کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد جوانان و بزرگسالان زیر نظر مدیر تیم های ملی در جهت رشد و ارتقاء فنی کشتی گیران.
   امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید.

   جناب آقای پژمان درستکار
   بنا به پیشنهاد مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و با توجه به سوابق قهرمانی و تجربیات ارزنده جنابعالی در امر مربیگری، به موجب این ابلاغ، به سمت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب می شوید.
   انتظار دارم با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی در عرصه های ملی و بین المللی ورزش قهرمانی، در امر هدایت تیم ملی کشتی آزاد جوانان و مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:
   1- ترویج و اشاعه اخلاق اسلامی و خصلت های جوانمردی در میان ورزشکاران.
   2- جدیت، دقت و هماهنگی کامل در اجرای تصمیمات فنی.
   3- پیشنهاد مربی ارشد تیم ملی از میان مربیان فعال و سازنده باشگاهی به مدیر تیم های ملی.
   4- پیشنهاد ترکیب نهایی تیم ملی و منتخب برای شرکت در رقابت های تدارکاتی و آسیایی به مدیر تیم های ملی.
   5- تنظیم برنامه تمرینی اردوهای تیم ملی با هماهنگی انستیتو بین المللی کشتی و ارائه ی آن به مدیر تیم های ملی پیش از هر اردو.
   6- هماهنگی کامل و تعامل با کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد جوانان و بزرگسالان زیر نظر مدیر تیم های ملی.
   7- برنامه ریزی جهت تسریع در روند رشد و ارتقاء فنی کشتی گیران برای حضور در تیم ملی بزرگسالان.
   امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید.
اتوماسیون اداری ژوبین