لیست مطالب اخبار
حضور رئیس فدراسیون در آذربایجان شرقی بسیار سازنده بود
قول 3 سالن اختصاصی  برای کشتی و تجهیز آن را گرفتیم
  • ۱۰:۵ ۱۳۹۹/۹/۵
  • اقدامات خوبی برای داوری کشور به انجام رسیده
    هیچ داور بین المللی حذف نخواهد شد
  • ۸:۳ ۱۳۹۹/۹/۴
  • فدراسیون کشتی پیگیر مشکلات قهرمانان این رشته بوده و هست
    با محسن مدهنی شخصا صحبت کردم
  • ۱۶:۴۸ ۱۳۹۹/۹/۳