• روزهای 2 و 3 آذرماه و در استان کردستان

   کارگاه دانش افزایی مربیان کشتی فرنگی برگزار می شود

   • ۹:۱۰ ۱۳۹۶/۸/۲۱
   کارگاه دانش افزایی مربیان کشتی فرنگی روزهای 2 و 3 آذرماه در استان کردستان برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کارگاه دانش افزایی مربیان کشتی فرنگی روزهای 2 و 3 آذرماه در استان کردستان برگزار می شود.

   مربیان استان های کردستان و کرمانشاه می بایست در این کارگاه که با مدرسی علی اشکانی برگزار می شود، حضور یابند.


اتوماسیون اداری ژوبین