صفحه نخست | درباره ما | تماس باما                                                           
 یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 
Skip Navigation Links

                                                                                                                     

    اسامي مربيان درجه يك استان هاي كشور- در سال 1386
اسامي مربيان درجه يك استان هاي كشور- در سال 1386

اسامي مربيان درجه 1 استانهاي مختلف در سال 1386

كميته مربيان بازدید:۲۲۲۳۲ ۱۴:۱ ۱۳۸۶/۶/۱۹ ادامه

استان ايلام:

1- محمدنقي اميدي-شماره دفترچه:1443

2- محمدتقي اميدي-شماره دفترچه:1444

3- جبار سوخته زاري-شماره دفترچه:1445

4- بهزاد قرباني-شماره دفترچه:1446

5- قبادعلي عبدي-شماره دفترچه:1447

استان اردبيل:-

1- احد پازاج-شماره دفترچه:971

استان آذربايجان شرقي:

1- نصرت الله سريري-شماره دفترچه:1635

2- غلامرضا شرافتي-شماره دفترچه:1

استان تهران:

1- سيروس آصفي-شماره دفترچه:1518

2- اسماعيل ابرقويي-شماره دفترچه:2067

3- سيدمحمد ابونقاب طباطبائي-شماره دفترچه:1043

4- محمدعلي احمد خانلو-شماره دفترچه:2095

5- محمد اسدي-شماره دفترچه:1839

6- علي اسماعيلي-شماره دفترچه:2286

7- يداله اعتصامي پيله رود-شماره دفترچه:1948

8- صياد افروزي-شماره دفترچه:1504

9- سيدمصطفي اقتداري تفرشي-شماره دفترچه:1817

10- حسين اقتصاد راد-شماره دفترچه:314

11- علي الهياري-شماره دفترچه:1993

12- ابوالقاسم بابايي جعفري-شماره دفترچه:1659

13- محمد بزم آور-شماره دفترچه:2083

14- محمد بناء-شماره دفترچه:2602

15- باقر بهرامي-شماره دفترچه:1042

16- علي اكبر پازوشي-شماره دفترچه:1558

17- اسماعيل پلويي-شماره دفترچه:1059

18- محمود پورزاده حسن-شماره دفترچه:1580

19- ارسلان پيروز-شماره دفترچه:952

20- روح الله ترابي-شماره دفترچه:1346

21- حسن تقي زاده-شماره دفترچه:2352

22- عبدالرضا جعفر يدكي-شماره دفترچه:1632

23- حسام الدين جعفري-شماره دفترچه:948

24- موسي رضا جهان بزرگي-شماره دفترچه:1422

25- عباسعلي حاج جعفري-شماره دفترچه:1704

26- رسول حبيبي-شماره دفترچه:1171

27- احمد حبيبي احسان-شماره دفترچه:1040

28- صالح حسن پور-شماره دفترچه:957

29- ابوالفضل حسين پور-شماره دفترچه:2102

30- علي حق وردي-شماره دفترچه:569

31- حسن حميدي-شماره دفترچه:2199

32- سيدعلي اكبر حيدري-شماره دفترچه:2584

33- محمود خاوران-شماره دفترچه:1038

34- محمدهادي خضرايي گنجي فر-شماره دفترچه:1248

35- غلامرضا خلج-شماره دفترچه:1353

36- علي اصغر خوشخو-شماره دفترچه:1332

37- ابوالقاسم دانشمند پور-شماره دفترچه:106

38- علي قلي دهقان-شماره دفترچه:2481

39- اسرافيل دودانگه-شماره دفترچه:949

40- عبدالحسين ديده ور-شماره دفترچه:2103

41- محمد ذوالفقاري-شماره دفترچه:1643

42- خليل رشيدمحمدزاده-شماره دفترچه:1041

43- صادق رضايي-شماره دفترچه:962

44- مهرداد رضايي-شماره دفترچه:2739

45- سيدمحمد رضوي-شماره دفترچه:2096

46- سيدجواد رفوگر-شماره دفترچه:1590

47- علي رنجبر-شماره دفترچه:2066

48- عبداله زارع-شماره دفترچه:2133

49- مصطفي زمان-شماره دفترچه:310

50- خسرو زماني-شماره دفترچه:1652

51- احمد سالاركيا-شماره دفترچه:2679

52- علي اكبر سبزعلي-شماره دفترچه:1151

53- محسن سبزعلي-شماره دفترچه:1498

54- راهب سفري اوغان-شماره دفترچه:1757

55- رضا سلمان طرقي-شماره دفترچه:1035

56- حسين شادانلو-شماره دفترچه:1375

57- رضا شيرازي نژاد-شماره دفترچه:953

58- مهدي شيرگير-شماره دفترچه:2191

59- عوض شيرين زاده-شماره دفترچه:2349

60- حسن صالح پور-شماره دفترچه:9570

61- شهريار صالحي-شماره دفترچه:1135

62- داود صبوري-شماره دفترچه:759

63- سيدرضا صفوي-شماره دفترچه:1246

64- علي عباس زاده منتظري-شماره دفترچه:1037

65- فريدون عرب كرمي-شماره دفترچه:1320

66- عليرضا عظيمي فرد-شماره دفترچه:346

67- مصطفي علي ميرزايي-شماره دفترچه:1044

68- فيروز عليزاده فرد-شماره دفترچه:1859

69- غلام عين اله پور-شماره دفترچه:2807

70- حبيب فتاحي نيا-شماره دفترچه:2061

71- عبدالحسين فعلي-شماره دفترچه:2101

72- محمدتقي فكري قمي-شماره دفترچه:955

73- اكبر فلاح-شماره دفترچه:1554

74- عبدالكريم كاكاحاجي-شماره دفترچه:1957

75- محسن كاوه-شماره دفترچه:2546

76- محمد كربلايي باقر-شماره دفترچه:2114

77- محمد كرماني-شماره دفترچه:1036

78- هاشم كلاهي-شماره دفترچه:1694

79- محمدعلي كلبه خاني-شماره دفترچه:1334

80- حشمت اله كهندل-شماره دفترچه:1197

81- محمود گودرزي-شماره دفترچه:1225

82- مرتضي لطيفي-شماره دفترچه:1961

83- مهدي محبي-شماره دفترچه:1019

84- كيومرث محرابي-شماره دفترچه:1327

85- علي نقي مرادي-شماره دفترچه:1960

86- محمد مشهدي اسماعيل-شماره دفترچه:1477

87- حسين معاونيان-شماره دفترچه:1576

88- اصغر مهرآموز-شماره دفترچه:1641

89- ابوالفضل ميرجعفري بناوكوكي-شماره دفترچه:231

90- صفر ميرزايي-شماره دفترچه:951

91- بهمن ميرزايي-شماره دفترچه:2461

92- يعقوب نجفي جويباري-شماره دفترچه:1906

93- خسرو نظافت دوست-شماره دفترچه:1822

94- ناصر نوربخش-شماره دفترچه:412

95- عبداله نور محمد بيگ-شماره دفترچه:1399

96- محمدمهدي هوريار-شماره دفترچه:1549

97- منصور سرداري-شماره دفترچه:¬¬¬----

98- حسن يوسفي افشار 0884

استان قزوين:

1- شعبانعلي بابااولادي-شماره دفترچه:956

2- محمد مشهدي آقايي-شماره دفترچه:1031

3- رضا حسيني-شماره دفترچه:----

استان كرمانشاه:

1- مظفر خسروي-شماره دفترچه:970

2- اسفنديار زرافشاني-شماره دفترچه:777

شهرستان كرج:

1- قاسم جعفري-شماره دفترچه:----

2- علي اكبر پازوشي-شماره دفترچه:----

3- مرتضي عليزاده-شماره دفترچه:----

4- علي اصغر خوشخو-شماره دفترچه:----

5- كمال يعقوبي-شماره دفترچه:----

6- مهدي محبي-شماره دفترچه:----

استان لرستان:

1- ناصر اسماعيلي-شماره دفترچه:607

استان كردستان:

1- محمدهادي مخبري-شماره دفترچه:----

استان خوزستان:

1- مجيد قائدي-شماره دفترچه:1519

2- حبيب كاكاحاجي-شماره دفترچه:2432

3- ايرج كاهيرده-شماره دفترچه:2424

4- سيداحمد كلانتري-شماره دفترچه:1879

5- عبدالكريم كاكاحاجي-شماره دفترچه:----

استان همدان :

1- سيدنورالدين جعفري-شماره دفترچه:1013

2- امير عفراتي-شماره دفترچه:974

3- عبدالله كاظمي روشن-شماره دفترچه:796

4- غلامرضا مؤذن-شماره دفترچه:1418

5- عليرضا مخزني-شماره دفترچه:831

6- محمد نظر كندلاني-شماره دفترچه:305

7- يداله وحداني-شماره دفترچه:1067

8- محمد ترابي-شماره دفترچه:----

9- سعيد گودرزي-شماره دفترچه:----

10- بهرام تركمان-شماره دفترچه:----

11- محمدرضا سامعي-شماره دفترچه:----

استان سمنان :

1- محمدعلي سهرابي-شماره دفترچه:959

2- علي بابا نادعليان-شماره دفترچه:2718

استان اصفهان:

1- سعيد انصاري-شماره دفترچه:163

2- رضا سيف الهي-شماره دفترچه:731

3- محسن طاهري بروجني-شماره دفترچه:162

استان خراسان:

1- قاسم اماني فيلابي-شماره دفترچه:349

2- محمد جواد صارم بافنده-شماره دفترچه:958

3- چنگيز عامل درويش-شماره دفترچه:1738

4- قدير نخودچي-شماره دفترچه:1676

استان قم :

1- سيدموسي طباطبائي-شماره دفترچه:453

2- حسين بيطرفان-شماره دفترچه:2220

3- محمدحسين جمال-شماره دفترچه:----

4- علي طلائي-شماره دفترچه:----

استان فارس:

1- ابوالقاسم فرهمند-شماره دفترچه:1333

2- كاظم ناصر-شماره دفترچه:605

3- سيدجمال الدين نگهبان-شماره دفترچه:2099

4- محمد نيك پور كلهرودي-شماره دفترچه:1921

5- اصغر كشاورز-شماره دفترچه:----

6- فريبرز منوچهري-شماره دفترچه:----

7- امراله ايوبي ايوبلو-شماره دفترچه:565

استان مازندران:

1- حميدرضا رضا زاده-شماره دفترچه:521

2- علي شكرپور رودباري-شماره دفترچه:938

3- رضا سيم خواه اصيل-شماره دفترچه:1503

4- عسكري محمديان-شماره دفترچه:1433

5- نادر ناظري قاديكلايي-شماره دفترچه:1144

 


 
طراحی وب سایت های حرفه ایی - شركت پشتيبانكار