• اسامی مربیان درجه یک استان های کشور- در سال 1386

   اسامی مربیان درجه 1 استانهای مختلف در سال 1386

   • ۱۴:۱ ۱۳۸۶/۶/۱۹

   استان ایلام:

   1- محمدنقی امیدی-شماره دفترچه:1443

   2- محمدتقی امیدی-شماره دفترچه:1444

   3- جبار سوخته زاری-شماره دفترچه:1445

   4- بهزاد قربانی-شماره دفترچه:1446

   5- قبادعلی عبدی-شماره دفترچه:1447

   استان اردبیل:-

   1- احد پازاج-شماره دفترچه:971

   استان آذربایجان شرقی:

   1- نصرت الله سریری-شماره دفترچه:1635

   2- غلامرضا شرافتی-شماره دفترچه:1

   استان تهران:

   1- سیروس آصفی-شماره دفترچه:1518

   2- اسماعیل ابرقویی-شماره دفترچه:2067

   3- سیدمحمد ابونقاب طباطبائی-شماره دفترچه:1043

   4- محمدعلی احمد خانلو-شماره دفترچه:2095

   5- محمد اسدی-شماره دفترچه:1839

   6- علی اسماعیلی-شماره دفترچه:2286

   7- یداله اعتصامی پیله رود-شماره دفترچه:1948

   8- صیاد افروزی-شماره دفترچه:1504

   9- سیدمصطفی اقتداری تفرشی-شماره دفترچه:1817

   10- حسین اقتصاد راد-شماره دفترچه:314

   11- علی الهیاری-شماره دفترچه:1993

   12- ابوالقاسم بابایی جعفری-شماره دفترچه:1659

   13- محمد بزم آور-شماره دفترچه:2083

   14- محمد بناء-شماره دفترچه:2602

   15- باقر بهرامی-شماره دفترچه:1042

   16- علی اکبر پازوشی-شماره دفترچه:1558

   17- اسماعیل پلویی-شماره دفترچه:1059

   18- محمود پورزاده حسن-شماره دفترچه:1580

   19- ارسلان پیروز-شماره دفترچه:952

   20- روح الله ترابی-شماره دفترچه:1346

   21- حسن تقی زاده-شماره دفترچه:2352

   22- عبدالرضا جعفر یدکی-شماره دفترچه:1632

   23- حسام الدین جعفری-شماره دفترچه:948

   24- موسی رضا جهان بزرگی-شماره دفترچه:1422

   25- عباسعلی حاج جعفری-شماره دفترچه:1704

   26- رسول حبیبی-شماره دفترچه:1171

   27- احمد حبیبی احسان-شماره دفترچه:1040

   28- صالح حسن پور-شماره دفترچه:957

   29- ابوالفضل حسین پور-شماره دفترچه:2102

   30- علی حق وردی-شماره دفترچه:569

   31- حسن حمیدی-شماره دفترچه:2199

   32- سیدعلی اکبر حیدری-شماره دفترچه:2584

   33- محمود خاوران-شماره دفترچه:1038

   34- محمدهادی خضرایی گنجی فر-شماره دفترچه:1248

   35- غلامرضا خلج-شماره دفترچه:1353

   36- علی اصغر خوشخو-شماره دفترچه:1332

   37- ابوالقاسم دانشمند پور-شماره دفترچه:106

   38- علی قلی دهقان-شماره دفترچه:2481

   39- اسرافیل دودانگه-شماره دفترچه:949

   40- عبدالحسین دیده ور-شماره دفترچه:2103

   41- محمد ذوالفقاری-شماره دفترچه:1643

   42- خلیل رشیدمحمدزاده-شماره دفترچه:1041

   43- صادق رضایی-شماره دفترچه:962

   44- مهرداد رضایی-شماره دفترچه:2739

   45- سیدمحمد رضوی-شماره دفترچه:2096

   46- سیدجواد رفوگر-شماره دفترچه:1590

   47- علی رنجبر-شماره دفترچه:2066

   48- عبداله زارع-شماره دفترچه:2133

   49- مصطفی زمان-شماره دفترچه:310

   50- خسرو زمانی-شماره دفترچه:1652

   51- احمد سالارکیا-شماره دفترچه:2679

   52- علی اکبر سبزعلی-شماره دفترچه:1151

   53- محسن سبزعلی-شماره دفترچه:1498

   54- راهب سفری اوغان-شماره دفترچه:1757

   55- رضا سلمان طرقی-شماره دفترچه:1035

   56- حسین شادانلو-شماره دفترچه:1375

   57- رضا شیرازی نژاد-شماره دفترچه:953

   58- مهدی شیرگیر-شماره دفترچه:2191

   59- عوض شیرین زاده-شماره دفترچه:2349

   60- حسن صالح پور-شماره دفترچه:9570

   61- شهریار صالحی-شماره دفترچه:1135

   62- داود صبوری-شماره دفترچه:759

   63- سیدرضا صفوی-شماره دفترچه:1246

   64- علی عباس زاده منتظری-شماره دفترچه:1037

   65- فریدون عرب کرمی-شماره دفترچه:1320

   66- علیرضا عظیمی فرد-شماره دفترچه:346

   67- مصطفی علی میرزایی-شماره دفترچه:1044

   68- فیروز علیزاده فرد-شماره دفترچه:1859

   69- غلام عین اله پور-شماره دفترچه:2807

   70- حبیب فتاحی نیا-شماره دفترچه:2061

   71- عبدالحسین فعلی-شماره دفترچه:2101

   72- محمدتقی فکری قمی-شماره دفترچه:955

   73- اکبر فلاح-شماره دفترچه:1554

   74- عبدالکریم کاکاحاجی-شماره دفترچه:1957

   75- محسن کاوه-شماره دفترچه:2546

   76- محمد کربلایی باقر-شماره دفترچه:2114

   77- محمد کرمانی-شماره دفترچه:1036

   78- هاشم کلاهی-شماره دفترچه:1694

   79- محمدعلی کلبه خانی-شماره دفترچه:1334

   80- حشمت اله کهندل-شماره دفترچه:1197

   81- محمود گودرزی-شماره دفترچه:1225

   82- مرتضی لطیفی-شماره دفترچه:1961

   83- مهدی محبی-شماره دفترچه:1019

   84- کیومرث محرابی-شماره دفترچه:1327

   85- علی نقی مرادی-شماره دفترچه:1960

   86- محمد مشهدی اسماعیل-شماره دفترچه:1477

   87- حسین معاونیان-شماره دفترچه:1576

   88- اصغر مهرآموز-شماره دفترچه:1641

   89- ابوالفضل میرجعفری بناوکوکی-شماره دفترچه:231

   90- صفر میرزایی-شماره دفترچه:951

   91- بهمن میرزایی-شماره دفترچه:2461

   92- یعقوب نجفی جویباری-شماره دفترچه:1906

   93- خسرو نظافت دوست-شماره دفترچه:1822

   94- ناصر نوربخش-شماره دفترچه:412

   95- عبداله نور محمد بیگ-شماره دفترچه:1399

   96- محمدمهدی هوریار-شماره دفترچه:1549

   97- منصور سرداری-شماره دفترچه:¬¬¬----

   98- حسن یوسفی افشار 0884

   استان قزوین:

   1- شعبانعلی بابااولادی-شماره دفترچه:956

   2- محمد مشهدی آقایی-شماره دفترچه:1031

   3- رضا حسینی-شماره دفترچه:----

   استان کرمانشاه:

   1- مظفر خسروی-شماره دفترچه:970

   2- اسفندیار زرافشانی-شماره دفترچه:777

   شهرستان کرج:

   1- قاسم جعفری-شماره دفترچه:----

   2- علی اکبر پازوشی-شماره دفترچه:----

   3- مرتضی علیزاده-شماره دفترچه:----

   4- علی اصغر خوشخو-شماره دفترچه:----

   5- کمال یعقوبی-شماره دفترچه:----

   6- مهدی محبی-شماره دفترچه:----

   استان لرستان:

   1- ناصر اسماعیلی-شماره دفترچه:607

   استان کردستان:

   1- محمدهادی مخبری-شماره دفترچه:----

   استان خوزستان:

   1- مجید قائدی-شماره دفترچه:1519

   2- حبیب کاکاحاجی-شماره دفترچه:2432

   3- ایرج کاهیرده-شماره دفترچه:2424

   4- سیداحمد کلانتری-شماره دفترچه:1879

   5- عبدالکریم کاکاحاجی-شماره دفترچه:----

   استان همدان :

   1- سیدنورالدین جعفری-شماره دفترچه:1013

   2- امیر عفراتی-شماره دفترچه:974

   3- عبدالله کاظمی روشن-شماره دفترچه:796

   4- غلامرضا مؤذن-شماره دفترچه:1418

   5- علیرضا مخزنی-شماره دفترچه:831

   6- محمد نظر کندلانی-شماره دفترچه:305

   7- یداله وحدانی-شماره دفترچه:1067

   8- محمد ترابی-شماره دفترچه:----

   9- سعید گودرزی-شماره دفترچه:----

   10- بهرام ترکمان-شماره دفترچه:----

   11- محمدرضا سامعی-شماره دفترچه:----

   استان سمنان :

   1- محمدعلی سهرابی-شماره دفترچه:959

   2- علی بابا نادعلیان-شماره دفترچه:2718

   استان اصفهان:

   1- سعید انصاری-شماره دفترچه:163

   2- رضا سیف الهی-شماره دفترچه:731

   3- محسن طاهری بروجنی-شماره دفترچه:162

   استان خراسان:

   1- قاسم امانی فیلابی-شماره دفترچه:349

   2- محمد جواد صارم بافنده-شماره دفترچه:958

   3- چنگیز عامل درویش-شماره دفترچه:1738

   4- قدیر نخودچی-شماره دفترچه:1676

   استان قم :

   1- سیدموسی طباطبائی-شماره دفترچه:453

   2- حسین بیطرفان-شماره دفترچه:2220

   3- محمدحسین جمال-شماره دفترچه:----

   4- علی طلائی-شماره دفترچه:----

   استان فارس:

   1- ابوالقاسم فرهمند-شماره دفترچه:1333

   2- کاظم ناصر-شماره دفترچه:605

   3- سیدجمال الدین نگهبان-شماره دفترچه:2099

   4- محمد نیک پور کلهرودی-شماره دفترچه:1921

   5- اصغر کشاورز-شماره دفترچه:----

   6- فریبرز منوچهری-شماره دفترچه:----

   7- امراله ایوبی ایوبلو-شماره دفترچه:565

   استان مازندران:

   1- حمیدرضا رضا زاده-شماره دفترچه:521

   2- علی شکرپور رودباری-شماره دفترچه:938

   3- رضا سیم خواه اصیل-شماره دفترچه:1503

   4- عسکری محمدیان-شماره دفترچه:1433

   5- نادر ناظری قادیکلایی-شماره دفترچه:1144