3 رئیس فدراسیون مهمان فدراسیون کشتی بودند

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ 15:09
تعامل در مورد حل مشکلات زیرساخت ها
روسای فدراسیون های فوتبال، وزنه برداری و بسکتبال به همراه سرپرست مجموعه ورزشی آزادی، ظهر امروز مهمان فدراسیون کشتی بودند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال و مهدی نصیبی سرپرست مجموعه ورزشی آزادی، ظهر امروز مهمان فدراسیون کشتی بودند.
در این جلسه در مورد حل مشکلات زیرساخت های اماکن مورد بهره برداری این فدراسیون ها در مجموعه ورزشی آزادی گفت و گو شد و تصمیمات مقتضی گرفته شد.



برچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون