نسخه چاپی

برای حضور در رقابت های رده های سنی مختلف در سال 2022 میلادی

شرایط سنی کشتی گیران اعلام شد
 • ۱۱:۰ ۱۴۰۱/۱/۲۷
 • شرایط سنی کشتی گیران برای حضور در رقابت های رده های سنی مختلف در سال 2022 میلادی اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، شرایط سنی کشتی گیران برای حضور در مسابقات رده های سنی مختلف در سال 2022 میلادی طبق مصوبه اتحادیه جهانی به شرح زیر است:

  - کلیه رقابت های پیش رو تا پایان سال 2022 میلادی بر این اساس برگزار خواهد شد.
  -- رده های سنی نونهالان زیر 15 سال ( 14 تا 15 سال) کشتی گیران 13 سال با ارائه گواهی پزشکی و رضایت نامه محضری ولی
   -- رده سنی نوجوانان ( 16 تا 17 سال) کشتی گیران 15 سال با ارائه گواهی پزشکی و رضایت نامه محضری ولی
   -- رده سنی جوانان ( 18 تا 20 سال) کشتی گیران 17 سال با ارائه گواهی پزشکی و رضایت نامه محضری ولی
   -- رده سنی زیر 23 سال ( 19 تا 23 سال ) کشتی گیران 18 سال با ارائه گواهی پزشکی و رضایت نامه محضری ولی
   -- رده سنی بزرگسالان ( 20 سال به بالا ) کشتی گیران 18 و 19 سال با ارائه گواهی پزشکی و رضایت نامه محضری ولی
   -- رده سنی پیشکسوتان (35 تا 60 سال)
  * تغییرات انجام شده طبق آخرین دستور العمل اتحادیه جهانی کشتی در سال میلادی 2022 می باشد.

  گروه های مختلف سنی کشتی گیران و اوزان کشتی گیران در سال 2022 میلادی

  نونهالان 14 ـ 15 سال : (2007 ـ 2008-2009 )

  متولدین 11/10/1385 لغایت 11/10/1387 مجاز به شرکت می باشند

  متولدین 12/10/1387 لغایت 10/10/1388 با ارائه گواهی پزشکی معتبرو رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

  اوزان آزاد و فرنگی:

  ( 32 تا 35 ) 38-41-44-48-52-57-62-68-75-85-100 کیلوگرم .

  اوزان آلیش : 50-55-60-65-70-75-80-90-90+ کیلوگرم .

  نوجوانان 16-17 سال : (2005-2006-2007)

  متولدین 12/10/1383 لغایت 10/10/1385 مجاز به شرکت می باشند

  متولدین 11/10/1385 لغایت 10/10/1386 می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

  اوزان آزاد و فرنگی (41 تا 45) 48-51-55-60-65-71-80-92-110 کیلوگرم .

  اوزان ساحلی : 60- 70و 70+ کیلوگرم.

  اوزان پهلوانی : 50- 60 - 70- 80و 80+ کیلوگرم.

  اوزان آلیش :55-60-65-70-75-80-90-90+ کیلوگرم.

  جوانان 18-20 سال : ( 2002-2003-2004-2005 )

  متولدین 11/10/1380 لغایت 11/10/1383 مجاز به شرکت می باشند

  متولدین 12/10/1383 لغایت 10/10/1384 با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

  اوزان آزاد : (52 تا 57 )ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

  اوزان فرنگی : (50 تا 55 )60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم

  اوزان ساحلی : 70- 80- 90- 90+ کیلوگرم

  اوزان پهلوانی : 60- 70- 80- 90- 100- 100+ کیلوگرم

  اوزان آلیش :60-65-70-80-90-100-100+ کیلوگرم

  امید 19 تا 23 سال ( 1999 -2000-2001-2002-2003-2004 )

  متولدین 11/10/1377 لغایت 10/10/1382 مجاز به شرکت می باشند

  متولدین 11/10/1382 لغایت 11/10/1383 می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

  اوزان آزاد : (52 تا 57) 61-65-70-74-79-86-92-97-125 کیلوگرم

  اوزان فرنگی : (50 تا 55) 60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم

  بزرگسالان 20 سال به بالا

  11/10/1383 به بالا ،

  لازم بذکر می باشد کشتی گیران رده سنی جوانان 18 سال با ارائه گواهی پزشک معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

   

  اوزان آزاد : 57 ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

  اوزان فرنگی : 55-60-63-67-72-77-82-87-97- 130 کیلوگرم

  اوزان ساحلی : 70- 80- 90و 90+ کیلوگرم

  اوزان پهلوانی : 60- 70- 80- 90- 100و 100+ کیلوگرم

  اوزان آلیش آقایان : 60- 70- 80- 90- 100و 100+ کیلوگرم

  اوزان آلیش بانوان : 55- 60- 65- 70- 75و 75+ کیلوگرم

  پیشکسوتان 5 گروه سنی 1962-1987

  متولدین (11/10/1340 لغایت 10/10/1366 )

  35 تا 40 سال ـ41 تا 45 سال ـ 46 تا 50 سال ـ 51 تا 55 سال ـ 56 تا 60 سال

  اوزان ( 55تا 62)- 70 78- 88- 100و 100+ تا 130 کیلوگرم


  * اوزان (32 تا 35 ) و 100کیلوگرم دررده سنی زیر 15 سال ( نونهالان ) جهت پشتوانه سازی در قهرمانی کشور اضافه شده است .
  http://iwf.ir/lnks/63237/-.aspx