نسخه چاپی

فیلم آموزشی شماره 18 کمیته داوران

امتیازات در کشتی ساحلی
 • ۱۱:۵۵ ۱۴۰۰/۴/۱
 • کمیته داوران فدراسیون کشتی اقدام به قرار دادن فیلم های آموزشی داوری کشتی می نماید.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بخش آموزش کمیسیون داوران فدراسیون کشتی قصد دارد در راه ارتقاء و همسان سازی فنی داوران، مسائل و نکات چالش برانگیز روز را بصورت هفتگی در هر دو رشته ازاد و فرنگی، با نمایش فیلم از طریق سایت رسمی فدراسیون کشتی در دسترس کلیه داوران قرار دهد. بدیهیست بررسی این نکات می تواند برای مربیان و کشتی گیران نیز جالب و آموزنده باشد.

  فیلم آموزشی شماره 18

  امتیازات در کشتی ساحلی:

  1. خروج پای کشتی گیر از زمین مسابقه=1 امتیاز
  2. خروج کشتی گیر با سر به خارج از زمین=1 امتیاز
  3. خروج دست کشتی گیر از زمین مسابقه=1 امتیاز
  4. در حالت کرسی برخورد سر ،آرنج یا زانو با زمین=1امتیاز
  5. خاک کردن حریف=1 امتیاز
  6. اجرای فنی که زاویه کمر حریف کمتر از 90 درجه بشود اما هر دو شانه همزمان با زمین برخورد نکند =1 امتیاز
  7. اجرای فنی که هر دو شانه خود مهاجم به عنوان مجری فن با تشک برخورد کند=3 امتیاز از دست میدهد و بازنده مسابقه خواهد بود.
  8. برخورد همزمان دو شانه با تشک=3 امتیاز
  9. مهاجم میتواند یک زانوی خود را روی زمین بگذارد و بدون مکث اجرای فن کند.
  10.اگر مهاجم برای اجرای فن هر دو زانو خود را بر روی زمین بگذارد و اجرای فن کند=1 امتیاز از دست میدهد.


  http://iwf.ir/lnks/60850/-.aspx