نسخه چاپی

اردوی بسترسازی تیم کشتی فرنگی نونهالان – تهران

برنامه اردو اعلام شد
 • ۱۳:۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
 • برنامه اولین اردوی بسترسازی تیم کشتی فرنگی نونهالان اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اولین اردوی بسترسازی تیم کشتی فرنگی نونهالان روزهای یک تا 4 بهمن ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

  برنامه این اردو به شرح زیر است:

  سه شنبه اول بهمن ماه:
  صبح: پذیرش
  عصر: نرمش و مرور فن و کار روی تماس یکدست دودست ها و دفاع آن مدت زمان مفید 90 تا 120 دقیقه

  چهارشنبه دوم بهمن ماه:
  صبح: آموزش شکل های مختلف کمرگیری و انواع کمرگیری که در مایه یکدست دودست امکان پذیر می باشد.
   عصر: نرمش و مرور فن کوتاه اختیاری سپس کشتی سرپا و خاک 3 کشتی 4 دقیقه با فاصله استراحت 5 تا 8 دقیقه

  پنج شنبه سوم بهمن ماه:
  صبح:  آشنایی با روش های بدنسازی ایستگاهی و مرور فن های ترکیبی در سیستم تاباتا و سپس یادآوری نکات مهم در فنون خاک و دفاع های فنون در خاک
  عصر: دیدار با قهرمانان نخبه و مدال آور کشتی جهان و المپیک و پرسش و پاسخ و استفاده از توصیه های و تجربیات آن ها در دوران قهرمانی

  جمعه چهارم بهمن ماه:
  صبح: مرور فن فنون پرکاربرد پرتابی و امتیازآور و روش های اجرا و تمرین به شکل خطی و دایره ای در سیستم های فسفاژن و لاکتیک

  اجرای برنامه های تفریحی و فرهنگی مختلف در خلال اردو برگزار خواهد شد.  http://iawf.ir/lnks/58004/-.aspx