• ۱۳:۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
   برنامه اولین اردوی بسترسازی تیم کشتی فرنگی نونهالان اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اولین اردوی بسترسازی تیم کشتی فرنگی نونهالان روزهای یک تا 4 بهمن ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

   برنامه این اردو به شرح زیر است:

   سه شنبه اول بهمن ماه:
   صبح: پذیرش
   عصر: نرمش و مرور فن و کار روی تماس یکدست دودست ها و دفاع آن مدت زمان مفید 90 تا 120 دقیقه

   چهارشنبه دوم بهمن ماه:
   صبح: آموزش شکل های مختلف کمرگیری و انواع کمرگیری که در مایه یکدست دودست امکان پذیر می باشد.
    عصر: نرمش و مرور فن کوتاه اختیاری سپس کشتی سرپا و خاک 3 کشتی 4 دقیقه با فاصله استراحت 5 تا 8 دقیقه

   پنج شنبه سوم بهمن ماه:
   صبح:  آشنایی با روش های بدنسازی ایستگاهی و مرور فن های ترکیبی در سیستم تاباتا و سپس یادآوری نکات مهم در فنون خاک و دفاع های فنون در خاک
   عصر: دیدار با قهرمانان نخبه و مدال آور کشتی جهان و المپیک و پرسش و پاسخ و استفاده از توصیه های و تجربیات آن ها در دوران قهرمانی

   جمعه چهارم بهمن ماه:
   صبح: مرور فن فنون پرکاربرد پرتابی و امتیازآور و روش های اجرا و تمرین به شکل خطی و دایره ای در سیستم های فسفاژن و لاکتیک

   اجرای برنامه های تفریحی و فرهنگی مختلف در خلال اردو برگزار خواهد شد.
اتوماسیون اداری ژوبین