نسخه چاپی

تمرین مشترک تیم منتخب کشتی آزاد چین و تیم بازار بزرگ ایران (گزارش تصویری)

خانه کشتی محمد بنا- چهارشنبه 20 آذرماه
  • ۱۹:۲۱ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • عکس از ایرج عباسی
    http://iawf.ir/lnks/57723/-.aspx