• از سوی انستیتو کشتی

   بولتن مربیان در سال 1398 اعلام شد

   • ۸:۴۲ ۱۳۹۸/۲/۲۱
   بولتن مربیان کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 1398 اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بولتن مربیان کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 1398 که از سوی انستیتو کشتی اعلام شد، به صورت فایل PDF به شرح زیر است:


اتوماسیون اداری ژوبین