• از سوی کمیسیون داوران کشتی

   بولتن سال 1397 داوران کشتی کشور اعلام شد

   • ۹:۲ ۱۳۹۷/۲/۱۷
   کمیسیون داوران کشتی کشور، بولتن سال 1397 این کمیسیون را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بولتن سال 1397 کمیسیون داوران کشتی کشور در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است.


اتوماسیون اداری ژوبین