• از سوی فدراسیون کشتی

   اصلاحیه شیوه نامه شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور اعلام شد

   • ۱۱:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
   اصلاحیه شیوه نامه شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.
   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه شیوه نامه شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور مصوب بیست و چهارمین سمینار هیأت های کشتی استان های کشور به شرح زیر است:

   " شیوه نامه تشکیل شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور"

   با هدف تحقق مفاد بندهای دوم و نهم از مفاد ماده دوم و نیز بندهای هفتم و پانزدهم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه ارزشمند پیشکسوتان کشتی کشور درسطوح ملی و بین‌المللی، همچنین بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشتی کشور، "شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور" طبق شرایط اعلامی در این شیوه نامه تشکیل می‌شود:
    1-شاخص های اعضای واجد شرایط عضویت در شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور:
   1-1-کلیه مدال‌آوران کشتی آزاد و فرنگی کشور در رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک با لحاظ شرایط سنی بند 4-2
   1-2- کلیه سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان
   1-3- پیشکسوتان دارای حداقل 5 بار عنوان قهرمانی جهان(طلای جهان) در یکی از رده‌های سنی پیشکسوتان
   1-4- حداقل سن نامزد‌ی در کمیته پیشکسوتان کشتی کشور 35 سال خواهد بود.
   2- چگونگی انتخاب اعضای شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور:
   اعضای شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور، با استناد به بند یک این آیین‌نامه، از سوی رئیس فدراسیون به تعداد حداقل 5 و حداکثر 7 عضو به عنوان مشاوران فنی وی، انتخاب و معرفی می‌شوند.
   3- نحوه فعالیت شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور:
   3-1- زمان فعالیت اعضای شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور برای مدت دو سال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای شورای فنی پیشکسوتان، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن، اقدام کند.
   3-2- شورای فنی پیشکسوتان موظف است در هر سه ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام دبیر شورای فنی پیشکسوتان به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد.
   3-3-کلیه پیشنهادات مطروحه در شورای فنی پیشکسوتان می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات شورای فنی پیشکسوتان و نماینده رسمی فدراسیون(رئیس، نایب رئیس یا دبیر) برسد.
   3-4- جلسات شورای فنی پیشکسوتان با حضور نصف به علاوه یک اعضای اصلی رسمیت خواهد داشت . 
   3-5- در صورتی که اعضای شورای فنی پیشکسوتان ، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس، نایب رئیس و یا دبیر) تعیین کننده خواهد بود .
   3-6- دبیر شورای فنی پیشکسوتان فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات شورای فنی پیشکسوتان، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .
   3-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه مکرر هر عضو از اعضای شورای فنی پیشکسوتان، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از شورای مذکور لغو می شود . 
   3-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای شورای فنی پیشکسوتان(به هر دلیل)، رئیس فدراسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه فرد جایگزین را معرفی خواهد نمود.
   3-9- صاحبان رای در شورای فنی پیشکسوتان کشتی عبارتند از: اعضای اصلی شورا(بند 2 از این آیین نامه)، نماینده رسمی فدراسیون کشتی(رئیس ، نایب رئیس و یا دبیر) و دبیر شورای پیشکسوتان
   3-10- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات "شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور" الزامی است.
   3-11-کلیه پیشنهادات "شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور" پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
   3-12- دبیر شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور از میان اعضای واجد شرایط (بند یک این شیوه نامه) بوسیله رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
   3-13- در صورت ضرورت معرفی نماینده یا نمایندگانی از سوی شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور به سایر مراجع رسمی، نماینده یا نمایندگان پیشکسوتان کشتی کشور از میان اعضای شورای مذکور و یا سایر اعضای واجد شرایط با نظر و آراء اعضاء شورا انتخاب و معرفی خواهند شد.
   4- شرح وظایف شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور:
   4-1- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های کلان کشتی کشور
   4-2- بررسی و اعلام نظر درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی سایر کمیته‌‌های فدراسیون کشتی و انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء جایگاه و ساماندهی وضعیت پیشکسوتان کشتی کشور
   4-3-  اعلام نظر درباره‌ی برنامه سالانه اجتماعی، رفاهی، اقتصادی پیشکسوتان کشتی کشور
   4-4- اعلام نظر درباره‌ی بودجه سالانه شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور
   4-5- اعلام نظر درباره‌ی تبیین سیاست‌های حمایتی از پیشکسوتان کشتی کشور
   4-6- به منظور اجرایی کردن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط دبیر شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور تهیه و برای تایید نهایی به شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور ارجاع می‌شود.
   4-7- دبیر شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "شورای فنی پیشکسوتان کشتی کشور"، فعالیت‌های اجرایی شورا‌ی یاد شده را تنظیم کند.
   4-8- کلیه برنامه‌های فنی کشتی پیشکسوتان در هر سال باید به تایید شورای فنی پیشکسوتان برسد. پیش‌نویس برنامه فنی مذکور از سوی دبیر شورای فنی پیشکسوتان تهیه و در جلسه‌های کمیته مورد بررسی و اعلام نظر اعضاء قرار می‌گیرد.
   4-9- پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل شورای فنی پیشکسوتان در استان‌ها از سوی دبیر شورا جهت تایید نهایی به اعضاء شورا ارائه خواهد شد.


اتوماسیون اداری ژوبین