• روزهای 21 تا 26 آبان ماه و در اصفهان

   کارگاه دانش افزایی مربیان برگزار می شود

   • ۹:۶ ۱۳۹۶/۸/۲۱
   کارگاه دانش افزایی مربیان کشتی آزاد و فرنگی روزهای 21 تا 26 آبان ماه در اصفهان برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، 2 کارگاه دانش افزایی مربیان ملی و ستاره دار ملی کشتی آزاد روزهای 21 تا 24 آبان و یک کارگاه دانش افزایی مربیان ملی و ستاره دار ملی کشتی فرنگی روزهای 25 و 26 آبان ماه در استان اصفهان برگزار می شود.

   مربیان استان چهارمحال و بختیاری می بایست در این کارگاه ها حضور یابند.


اتوماسیون اداری ژوبین