• کمیته پیشکسوتان

   کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی

   • ۱۱:۲۰ ۱۳۹۶/۳/۱۰

     نام و نام خانوادگی

     سمت

     تصویر

     ابراهیم جوادی

     رئیس کمیته

    

     حسین ثابتکار

     سرپرست تیم های ملی

    

     علی رفوگر

     دبیر کمیته

    


اتوماسیون اداری ژوبین