نسخه چاپی

رقابت های لیگ باشگاه های کشتی کشور (طرح 300 روز لیگ کشتی)/

شرایط برگزاری اعلام شد
آغاز مسابقات از 20 بهمن ماه
 • ۱۰:۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
 • شرایط و مقررات رقابت های لیگ باشگاه های کشتی کشور (طرح 300 روز لیگ کشتی) اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیرو اعلام طرح "300 روز لیگ کشتی"، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی لیگ باشگاه‌های کشتی کشور بر اساس ضوابط اعلام شده، روزهای 20 و 21 بهمن ماه با شـرایـط و مقــررات زیر اولین رقابت های دوره رفت خود را آغاز خواهد کرد:

  شرایط و مقررات برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

  کلیه تیم ها موظفند برای انعقاد قرارداد ، ضمن اعلام اسامی کشتی‌گیران، مربیان، سرپرستان ، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و سایر عوامل اجرایی حداکثر تا 15 روز پیش از اولین مسابقه به "کمیته لیگ" ، با حضور کلیه افراد معرفی شده براساس فرمت اعلامی فدراسیون کشتی، در محل فدراسیون نسبت به امضاء تعهدنامه وابستگی درهرمرحله از این رقابت ها اقدام نمایند.
   - تعداد کشتی گیران معرفی شده از سوی هر تیم نمی تواند کمتر از 8 کشتی گیر(هر وزن یک کشتی گیر ) باشد.
   - تعداد مربیان هر تیم حداقل دو مربی و حداکثر چهار مربی  بوده که می باید مطابق آخرین ضوابط اعلامی "انستیتو بین المللی کشتی" و "کمیته مربیان"  دارای دفترچه مربیگری ملی یا ممتاز ملی باشند.
   - هر تیم الزاماً می باید دارای یک سرپرست واجد شرایط و مشخص باشد.
  • میزبان موظف است کلیه شرایط برگزاری رقابت ها را با استاندارد مورد نظر فدراسیون کشتی (شاخص برگزاری رقابت های گروه بندی قهرمانی کشور) اجرا نماید.
  مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی به رقابت های باشگاهی در کشتی آزاد و در کشتی فرنگی 150 میلیون ریال (معادل پانزده میلیون تومان) خواهد بود، که باشگاه متقاضی میباید ورودیه یادشده را ، حداکثر 10 روز پیش از آغاز رقابت های باشگاهی ذیربط به حساب در آمدی فدراسیون کشتی نزد بانک ملی به شماره 0109529223006  واریز نمایند . لازم به ذکر است 50درصد از مبلغ  دریافتی باشگاهها  به هیات کشتی استان ذیربط تعلق می گیرد.
  • رقابت میان باشگاه های کشتی کشور ، بر مبنای قرعه کشی بوده و باشگاه‌های کشتی متقاضی مشروط بر اینکه بیش از 5 تیم باشند براساس ضوابط مندرج در طرح 300 روز لیگ کشتی ، در قالب دو گروه رقابت خواهند داشت .
  • هر باشگاه می‌تواند در هر مسابقه ، صرفاً در چارچوب سیاست های ذیل ، کشتی گیران خود را انتخاب نمایند :
   - حداکثر 16 ‌کشتی‌گیر (هر وزن  دو کشتی گیر)بر مبنای جدول رتبه‌بندی سالانه کشتی‌گیران ، در آخرین سال فنی کشتی‌ کشور، در رده سنی بزرگسالان برای هر تیم باشگاهی رقابت خواهند کرد .
   - حداکثر امتیاز حاصل از انتخاب کشتی‌گیران( 16کشتی گیر) برای هر باشگاه در هر دوره معادل 370 امتیاز خواهد بود .
   - مجموع کشتی گیران خارج از سیستم رتبه بندی مجاز به شرکت در هر تیم باشگاهی از جمع 16 کشتی گیر ، با رعایت ضوابط مندرج در بند 4-11 طرح یاد شده ، حداکثر 4 کشتی گیر خواهد بود .
   - حداکثر کشتی‌گیران ملی پوش(بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در آخرین رقابت‌های المپیک و جهانی) معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر مسابقه دو کشتی‌گیر خواهد بود .
   - کشتی‌گیران خارجی باید سابقه شرکت در رقابت‌های جهانی، المپیک و یا قاره‌ای با پیراهن تیم ملی کشورشان را در طی دو سال گذشته در رده‌های سنی بزرگسالان و یا جوانان دارا باشند.
  • ضوابط حضور کشتی گیران خارجی بر مبنای ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی و مقررات اعلامی فدراسیون کشتی در طرح یاد شده می باشد .
  • تعداد باشگاه‌های کشتی معرفی شده از سوی هر استان در هر رقابت باشگاهی محدودیتی ندارد.
  • اوزان برگزاری رقابت ها در کشتی آزاد و کشتی فرنگی در هر رشته اوزان ذیل خواهد بود :
   - کشتی آزاد : 57 – 61 – 65 - 70 – 74 – 86 - 97 – 125 کیلوگرم
   - کشتی فرنگی : 59 – 66 – 71 - 75 – 80 – 85 - 98 – 130 کیلوگرم
  • قرعه کشی مسابقات راس ساعت 11:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 با حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده در محل خانه کشتی شماره (1) برگزار خواهد شد .

  http://iwf.ir/lnks/48153/-.aspx