• شرایط احراز و شرح وظایف نایب رئیس بانوان هیأت ها اعلام شد

   شرایط احراز و شرح وظایف نایب رئیس بانوان هیأت ها اعلام شد

   • ۸:۵۱ ۱۳۹۴/۹/۱۴
   شرایط احراز و شرح وظایف نایب رئیس بانوان هیأت های کشتی استان ها مصوب سمینار عمومی هیأت های کشتی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کتشی، با توجه به بند 6 صورتجلسه دوازدهمین سمینار عمومی هیأت های کشتی استان های سراسر کشور مورخ 4 آذرماه 94 شرایط احراز و شرح وظایف نایب رئیس بانوان هیأت کشتی استان ها اعلام شد. استان ها حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری اقدامات لازم در خصوص انجام مراحل انتخاب نایب رئیس بانوان استان و معرفی فرد واجد شرایط را بعمل آورند.

   شرایط احراز و شرح وظایف نایب رئیس بانوان هیأت های کشتی استان ها به شرح زیر است:

   مقدمه :
   نظر به تأکید بر حضور بیشتر بانوان در تمامی صحنه های ورزشی و نیز رفع تبعیض از سوی مسئولین؛ فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران پس از شناسایی چالش های فراروی ورزش بانوان در اولویت قراردادن موضوع «شرایط احراز و عملکرد نواب رئیس بانوان هیأتهای ورزشی استان» و با توجه به ضرورت تقویت ارزش های فرهنگی و اسلامی و افزایش مشارکت سطح تصمیم گیری و تصمیم سازی و ارائه الگوی شایسته از ورزش زنان به جوامع اسلامی؛ شرایط احراز و شرح وظایف نایب رئیس بانوان هیأت استان را به شرح ذیل ابلاغ می نماید :


   ماده یک : شرایط احراز سمت نایب رئیسی بانوان هیئت های ورزش استان

   * اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران
   * تابعیت جمهوری اسلامی ایران
   * معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
   * نداشتن سوء سابقه کیفری
   * دارا بودن حداقل 30 سال سن
   * دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
   * معرفی نایب رئیس بانوان از سوی رئیس هیأت استان و هماهنگی با مسئول ورزش بانوان استان و اخذ تاییده از سوی نایب رییس بانوان فدراسیون صورت می پذیرد.


   ماده دو : شرح وظایف

   * حضور مستمر و فعال در جلسات هیأت رئیسه
   * تدوین برنامه عملیاتی (تقویم ورزشی) در بخش بانوان منطبق با برنامه راهبردی هیئت استان
   * تأیید نواب رئیس بانوان شهرستانهای استان (معرفی شده از سوی رؤسای هیئت های شهرستانی)
   * برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیتهای بانوان در سطوح شهرستان و استان
   * تعیین معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد فعالیتهای بانوان منطبق با شاخص های ارزیابی فدراسیون
   * برنامه ریزی و تعیین نیازهای مختلف در زمینه های آموزش، برنامه های فرهنگی، برگزاری اردوها و مسابقات درون استانی طبق برنامه عملیاتی
   * برگزاری جلسات مشترک با نواب رئیس بانوان هیأت های شهرستانی فعال در سطح استان
   * معرفی و تأیید بانوان جهت عضویت در کمیته های تخصصی هیأت استان
   * معرفی و تأیید مربیان و داوران و سرپرستان جهت اعزام به رویدادهای ملی
   * برآورد و تعیین اعتبارات لازم و تأیید هزینه کرد در امور بانوان
   * تعامل و بهره مندی از ظرفیت های سازمانها، نهادهای عمومی غیردولتی بخش خصوصی NGO ها در توسعه رشته مربوطه
   * نظارت بر رعایت پوشش مصوب ورزشکاران و انطباق پوشش اسلامی با استانداردهای بین المللی رشته مربوطه
   * شناسایی فرصت ها و آماده سازی تیم های بانوان در رشته های مختلف جهت حضور در مسابقات و رویدادهای ملی
   * ترویج و توسعه رشته مربوطه در قشر بانوان با رویکرد همگانی
   * شرکت در نشست ها، کنگره ها و سمینارهای داخلی
   * معرفی نماینده جهت حضور در دوره های ارتقاء علمی و فرهنگی و آموزشی و تخصصی
   * تعامل و همکاری با بخش ها، واحدها و کمیته های مختلف هیئت و ارائه گزارش به رئیس هیئت استان
   * تعامل مستمر با مسئول ورزش بانوان استان و ارائه گزارش عملکرد


اتوماسیون اداری ژوبین