نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته پزشکی اعلام شد
 • ۱۱:۴۲ ۱۳۹۳/۴/۲۹
 • شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته پزشکی کشتی کشور از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته پزشکی کشتی کشور مصوب اعضای هفتمین سمینار روسای هیأت های کشتی استان های کشور در تاریخ 23 تیرماه به شرح زیر است:


  « شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته پزشکی کشتی کشور»


  با هدف تحقق مفاد بندهای یکم، چهارم و هفتم از مفاد ماده دوم و مفاد بندهای چهارم، ششم و یازدهم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری، ساماندهی و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های کمیته پزشکی کشتی کشور در راستای سیاست¬ها و برنامه¬های مدون فدراسیون کشتی و انجام فعالیت‌های علمی لازم به منظور حفظ سلامت و بهداشت ، پیشگیری ، درمان جسمی و روانی ورزشکاران ملی و استانی بر اساس اصول و شیوه‌های علمی- ورزشی، و نیز در جهت حمایت از حقـوق اولیه ورزشکاران جهت شرکت در ورزش عاری از دوپینگ ، حصول اطمینان از پیاده شدن برنامه¬های مبارزه با دوپینگ در سطح بین¬المللی، ملی و استانی، بدینوسیله " شیوه‌نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته پزشکی کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:


  1- کمیته پزشکی متشکل از حداقل پنج و حداکثر هفت عضو با دعوت فدراسیون کشتی از اعضای واجد شرایط ذیل تشکیل می‌شود:

  1-1-  رئیس کمیته پزشکی به انتخاب و معرفی رئیس فدراسیون کشتی
  2-1- دبیر کمیته پزشکی به انتخاب و معرفی رئیس کمیته پزشکی
  3-1- کادر پزشکی شامل:
  1-3-1- پزشک متخصص ارتوپد
  2-3-1- متخصص تغذیه (فوق‌لیسانس یا دکترا)
  3-3-1- پزشک متخصص از سایر رشته‌ها(غیر از ارتوپد و تغذیه)
  4-3-1- متخصص روانشناسی (فوق‌لیسانس یا دکترا)
  5-3-1- متخصص  فیزیوتراپی (فوق لیسانس یا دکترا)
  6-3-1- متخصص ماساژ درمانی (دارای گواهینامه بین‌المللی معتبر و مورد تایید فدراسیون پزشکی و ورزشی ایران)
  7-3-1- متخصص داروسازی (فوق‌لیسانس یا دکترا) آشنا به مسائل مکمل‌های مجاز و غیر مجاز (دوپینگ)


  2- چگونگی انتخاب کمیته پزشکی کشتی کشور:


  1-2- کلیه نفرات واجد شرایط جهت عضویت در کمیته پزشکی فدراسیون کشتی، با دعوت رئیس کمیته پزشکی و تایید رئیس فدراسیون به عضویت کمیته  مذکور در می‌آیند. اعضای مذکور بعنوان اعضای اصلی کمیته پزشکی کشتی کشور محسوب می‌شوند.
  2-2- از متخصص‌های موضوع بند یکم این طرح حداکثر در یک تخصص صرفا دو نیروی متخصص می‌تواند در ترکیب اعضاء کمیته یاد شده عضویت داشته باشد. در صورت اعمال این امر، از سایر تخصص‌ها فقط یک عضو متخصص در کمیته حضور خواهد داشت.

  3- چگونگی فعالیت کمیته پزشکی کشتی کشور:

  1-3- زمان فعالیت اعضای کمیته پزشکی کشتی کشور برای مدت حداکثر 4 سال فنی خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته پزشکی کشتی کشور ، در طی دوره‌ی فعالیت یاد شده اقدام کند.
  2-3- کمیته پزشکی کشتی کشور موظف است در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس کمیته پزشکی کشتی کشور به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .
  3-3-کلیه پیشنهادات مطروحه در کمیته پزشکی کشتی کشور می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید رسمی اعضای حاضر در جلسات کمیته پزشکی کشتی کشور برسد.
  4-3- جلسات کمیته پزشکی کشتی کشور با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت .
  5-3- در صورتی که اعضای کمیته پزشکی کشتی کشور، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس فدراسیون یا نمایندگان رسمی وی یعنی نایب رئیس یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود.
  6-3- رئیس کمیته پزشکی کشتی کشور مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات کمیته پزشکی کشتی کشور، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .
  7-3- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه مکرر هر عضو از اعضای کمیته پزشکی کشتی کشور ، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از کمیته مذکور لغو می شود .  
  8-3- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته پزشکی کشتی کشور (به هر دلیل) ،اعضای واجد شرایط دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت دو هفته جایگزین خواهند شد.
  9-3- صاحبان رای در کمیته پزشکی کشتی کشور عبارتند از : اعضای اصلی کمیته پزشکی کشتی کشور، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (نماینده رئیس فدراسیون یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) و رئیس کمیته پزشکی کشتی کشور
  10-3- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس فدراسیون یا نمایندگان رسمی وی یعنی نایب رئیس یا دبیر فدراسیون) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات "کمیته پزشکی کشتی کشور " الزامی است.
  11-3-کلیه پیشنهادات "کمیته پزشکی کشتی کشور" پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
  12-3- رئیس کمیته پزشکی کشتی کشور از میان اعضای واجد شرایط بند یکم این طرح، توسط رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
  13-3- به منظور اجرایی کردن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس کمیته پزشکی کشتی کشور تهیه و برای تایید نهایی به کمیته پزشکی کشتی کشور ارجاع می‌شود.
  14-3- دبیر کمیته پزشکی کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیته پزشکی کشتی کشور"،  فعالیت‌های اجرایی کمیته‌‌ی یاد شده را تنظیم کند.


  4- شرح وظایف کمیته پزشکی کشتی کشور:


  1-4- بررسی و اعلام پیشنهاد در باره‌ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های کلان کشتی کشور
  2-4- اعلام برنامه‌های سالانه کمیته پزشکی کشتی کشور
  3-4-  اعلام نظر درباره‌ی بودجه سالانه کمیته پزشکی کشتی کشور
  4-4-  اعلام پیشنهاد درباره‌ی سیاست‌های ضد دوپینگ و ایجاد رقابت سالم بین کشتی‌گیران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی در داخل و خارج از کشور
  5-4-  حضور فعال در مجامع بین¬المللی و کنگره¬های علمی، تحقیقاتی و آموزشی در حوزه‌های پزشکی کشتی
  6-4- تعیین یک پزشک(عمومی یا متخصص) بعنوان "پزشک سرگروه" تیم‌های ملی کشتی فرنگی و یک "پزشک سرگروه" برای تیم‌های ملی آزاد به معرفی رئیس کمیته پزشکی
  7-4- انتخاب و معرفی کادر پزشکی جهت اعزام به رقابت¬های برون مرزی بهمراه تیم‌های ملی کشتی
  8-4- انتخاب و معرفی کادر پزشکی جهت حضور در اردوهای تیم‌های ملی کشتی
  9-4- بررسی و اعلام ‌نظر در خصوص مدارک پزشکی کشتی‌گیرانی که مطابق فرایند انتخابی تیم ملی قبل از مسابقه آسیب دیده‌اند.
  تذکر: اگر کشتی¬گیری در جریان تمرینات یا مسابقات تیم ملی آسیب ببیند و خود به دنبال درمان خارج از ضوابط و قوانین کمیته پزشکی باشد، هیچ مسئولیتی در قبال درمانی و مالی متوجه کمیته پزشکی نخواهد بود.
  10 -4- باتوجه به اهمیت موضوع دوپینگ، واحد اختصاصی بنام «واحد مبارزه با دوپینگ» متشکل از رئیس فدراسیون یا نماینده رسمی وی، مدیران تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور، مسئول کمیته پزشکی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی یا نماینده رسمی وی، تشکیل می‌شود. واحد مذکور جهت بررسی مسائل موجود در خصوص موضوع دوپینگ در کشتی کشور، ماهیانه حداقل یک جلسه خواهد داشت.
  11 -4- هماهنگی و کنترل برای دریافت تست دوپینگ از کشتی¬گیران، در موارد اعلامی توسط:
  * آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ NADA
  * ایران نادو IRAN NADO  
  * رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران
  * مسئول کمیته پزشکی به فدراسیون کشتی و دستور رئیس فدراسیون کشتی مبنی بر اجرای آن
  * مدیر تیم¬های ملی (آزاد و فرنگی) و دستور رئیس فدراسیون کشتی مبنی بر اجرای آن در اردوها و مسابقات داخلی
  * فدراسیون پزشکی و ورزشی جمهوری اسلامی ایران
  12-4- اطلاع‌رسانی لازم در خصوص لیست داروهای ممنوعه شایع و غیر مجاز و عوارض مخاطره آمیز و خطرناک مصرف آنها، به کشتی‌گیران و فدراسیون کشتی جهت اعلام به هیات‌های کشتی استانهای سراسر کشور
  13-4- تهیه پرونده پزشکی ورزشی برای قهرمانان تیم¬های ملی
  14-4- ارائه پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل کمیته پزشکی در استان‌ها از سوی رئیس کمیته برای تایید نهایی به اعضاء کمیته.

  http://iwf.ir/lnks/38277/-.aspx