نسخه چاپی

با برگزاری انتخابات/

کمیته باشگاه های کشتی کشور تشکیل می شود

 • ۱۶:۳۸ ۱۳۹۳/۳/۱
 • کمیته باشگاه های کشتی کشور کشور با برگزاری انتخابات تشکیل می شود.


  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته باشگاه های کشتی کشور که متعاقبا محل و زمان برگزاری انتخابات آن اعلام می شود، به شرح زیر است:

  با هدف تحقق بندهای دوم و سوم از مفاد ماده دوم و نیز بندهای دوازدهم و شانزدهم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، همچنین بمنظور اجرایی نمودن طرح «جایزه بزرگ باشگاه‌های کشتی کشور» مصوب چهارمین سمینار عمومی روسای محترم هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور مورخ 21/01/1393، بدینوسیله طرح تشکیل «کمیته باشگاه‌های کشتی کشور» به شرح ذیل ارائه می‌شود:

  1- کمیته باشگاه‌های کشتی کشور متشکل از اعضای ذیل خواهد بود:

  1-1-  پنج نماینده از باشگاه‌های کشتی کشور بعنوان عضو اصلی و 2 نماینده از باشگاه‌های کشتی کشور بعنوان عضو علی‌البدل به انتخاب باشگاه‌های کشتی کشور
  2-1- نماینده رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر)
  3-1- رئیس کمیته باشگاه‌های کشتی کشور
  4-1- دو نفر از روسای هیات‌های کشتی استان‌های کشور

  2- چگونگی انتخاب کمیته باشگاه‌های کشتی کشور:

  1-2- کلیه باشگاه‌های فعال کشتی کشور در رشته‌های آزاد و فرنگی که در طول یکسال فنی در رقابت‌های فصلی باشگاه‌ها حضور داشته‌اند، پس از اتمام سال فنی (انجام رقابت باشگاه‌های کشتی در فصل پاییز) مجاز به نامزدی عضویت در کمیته باشگاه‌های کشتی کشور(مفاد بند 1-1 فوق‌الذکر) خواهند بود.
  2-2- فدراسیون کشتی با دعوت از باشگاه‌های واجد شرایط (موضوع بند 1-2 فوق‌الذکر)، و اعلام دستور جلسه رسمی برگزاری انتخابات، "کمیته باشگاه‌های کشتی کشور " را تشکیل می‌دهد. کلیه باشگاه‌های واجد شرایط مفاد بند 1-2 این شیوه‌‌نامه، می‌توانند نامزد عضویت در "کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور "  باشند. نمایندگان رسمی باشگاه‌های کشتی واجد شرایط و متقاضی عضویت در "کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور " می‌باید از طریق اعلام رسمی هیات کشتی استان ذیربط، به صورت کتبی اعلام نامزدی خود را حداکثر ده روز مانده به برگزاری انتخابات کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور ، به دبیر فدراسیون ارائه نمایند. دبیر فدراسیون بر مبنای مفاد این شیوه‌‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط، از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام عمومی خواهد کرد.
  3-2- "کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور " بر مبنای رای کتبی هریک از باشگاه‌های کشتی حاضر در جلسه انتخابات، به هفت نفر از نامزدهای مورد نظر (5 نفر اول اعضای اصلی و 2 نفر بعدی اعضای علی‌البدل) تشکیل می‌شود. آراء مخدوش و یا آرایی که بیش از 7  باشگاه اعلام اسامی کرده باشند، مورد قبول نخواهد بود.
  4-2- در صورت برابری آراء اعضاء علی‌البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه‌بندی باشگاه‌های منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان هستند، از طریق انتخابات جدید میان باشگاه‌های ذیربط انجام خواهد شد.

   3- چگونگی فعالیت کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور:

  1-3- زمان فعالیت اعضای کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور برای مدت یکسال فنی خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور ، در طول دوره‌ی فعالیت اقدام کند .
  2-3- کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور موظف است در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .
  3-3-کلیه پیشنهادات مطروحه در کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید رسمی اعضای حاضر در جلسات کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور برسد.
  4-3- جلسات کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور با حضور نصف به علاوه یک اعضای اصلی رسمیت خواهد داشت . 
  5-3- در صورتی که اعضای کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور ، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
  6-3- رئیس کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور ، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .
  7-3- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه مکرر هر یک از نمایندگان باشگاه‌‌های عضو کمیته باشگاه‌های کشتی کشور ، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت باشگاه ذیربط از کمیته مذکور لغو می شود . 
  8-3- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور (به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.
  9-3- صاحبان رای در کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور عبارتند از : اعضای اصلی کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور، دو نفر روسای هیات‌های کشتی کشور، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس فدراسیون یا نماینده وی یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) و رئیس کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور
  10-3- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات "کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور " الزامی است.
  11-3-کلیه پیشنهادات "کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور " پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
  12-3- رئیس کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور از سوی رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
  13-3- هر استان صرفا می‌تواند بر مبنای آراء ماخوذه، یک عضو در کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور داشته باشند .در صورت محدودیت نامزدی استان‌ها، پس از اجرای مفاد این بند، آراء ماخوذه ملاک عمل خواهد بود.


  4- شرح وظایف کمیته باشگاه‌‌های کشتی کشور:

  1-4- اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های کلان کشتی کشور
  2-4- اعلام نظر درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی سایر کمیته‌‌های فدراسیون کشتی و انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء جایگاه و ساماندهی وضعیت باشگاه‌های کشتی کشور
  3-4-  اعلام نظر درباره‌ی برنامه سالانه فرهنگی، اجتماعی، فنی و اقتصادی باشگاه‌های کشتی کشور
  4-4- اعلام نظر درباره‌ی بودجه سالانه کمیته باشگاه‌های کشتی کشور
  5-4- اعلام نظر درباره‌ی تبیین سیاست‌های حمایتی از باشگاه‌های کشتی کشور
  6-4- به منظور اجرایی کردن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس کمیته باشگاه‌های کشتی کشور تهیه و برای تایید نهایی به کمیته باشگاه‌های کشتی کشور  ارجاع می‌شود.
  7-4- رئیس کمیته باشگاه‌های کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید "کمیته باشگاه‌های کشتی کشور"،  فعالیت‌های اجرایی کمیته ‌ی یاد شده را تنظیم کند.
  8-4- بررسی راهکارهای حضور موفق و موثر باشگاه‌های کشتی کشور در مجامع بین‌المللی ذیربط اعم از منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی
  9-4- بررسی و پیشنهاد راهکارهای ارتقاء سطح آگاهی باشگاه‌های کشتی کشور از مسئولیت‌های فرهنگی و اخلاقی هر باشگاه در قبال جامعه‌ی ورزش، و اقشار مختلف مردم

  http://iwf.ir/lnks/37622/-.aspx