• از سوی کمیته انضباطی/

   رأی اتفاقات وزن 120 کیلوگرم مسابقه فینال لیگ برتر کشتی اعلام شد

   • ۱۳:۲۶ ۱۳۹۲/۱۲/۵

   کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، رأی اتفاقات دیدار وزن 120 کیلوگرم مسابقه فینال لیگ برتر کشتی آزاد سال 92 را اعلام شد.


   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رأی صادره در مورد مسابقه کشتی آذرشکیب و گاتسالوف در فینال لیگ برتر کشتی آزاد بین تیم‌های استیل آذین و ثامن الحجج سبزوار به شرح زیر است:


   آقایان ابراهیم مهربان و آقای محمدرضا آذرشکیب پس از پایان مسابقه فینال در وزن 120 کیلوگرم و باخت در مقابل حریف، به سمت داور مسابقه آقای طاهر زنگنه حمله‌ور شده و ضمن توهین، نسبت به فحاشی به وی اقدام نمودند که با دخالت سایر داوران و دست‌اندرکاران موضوع خاتمه یافت. کمیته انضباطی پس از وصول نامه شماره 302 ک . د مورخه 9/10/92 از سوی کمیته داوران، ضمن دعوت از طرفین در تاریخ 8/11/92، متأسفانه نامبردگان در جلسه شرکت ننمودند و با دعوت مجدد در روز 30 بهمن ماه، آقای آذرشکیب حاضر ولیکن آقای ابراهیم مهربان مجددا از حضور خودداری نمودند.


   با توجه به گزارش نماینده کمیته انضباطی حاضر در مسابقات و سایر شهود حاضر در صحنه تصمیم ذیل اتخاذ گردید.


   رأی کمیته انضباطی:

   با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و با توجه به شرح گردش کار مذکور و با استماع اظهارات و دفاعیات اعترافات نامبرده، تخلف منتسب به آقای آذرشکیب محرز گردید لذا متخلف هستند به ماده 8 آئین نامه انضباطی به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. علی ایحال، با عنایت به اظهار پشیمانی و عذرخواهی از آقای زنگنه و سابقه خوب مشارالیه، این رأی به مدت 6 ماه به صورت تعلیقی خواهد بود.
   همچنین در خصوص آقای ابراهیم مهربان با توجه به احراز تخلف نامبرده، توبیخ کتبی با درج در پرونده و 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.


اتوماسیون اداری ژوبین