• اسامی برندگان باشگاه هواداران کشتی در سال 1395

   برندگان باشگاه هواداران کشتی در سال 1395 معرفی شدند

   • ۱۵:۳ ۱۳۹۶/۴/۱۳
   اسامی برندگان باشگاه هواداران کشتی در سال 1395 اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی، اسامی برندگان به شرح زیر است:

   موبایل برنده

   نام خانوادگی برنده

   نام برنده

   مبلغ جایزه

   نام جایزه

   تا تاریخ

   از تاریخ

   اپراتور

   مسابقه

   ردیف

   091268418-

   کرمانی

   حمداله

   320,000,000

   خودرو رانا EL TU5

   1395/6/15

   1395/5/15

   همراه اول

   هواداری کشتی 1

   7679

   091636327-

   محمد موسی پور

   علی

   10,000,000

   مجموعه جایزه(دوکتاب، دوبنده،ساک، گرم کن) 1

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7680

   091394088-

   درویشی دیوانمراد

   فرامرز

   10,000,000

   مجموعه جایزه(دوکتاب، دوبنده،ساک، گرم کن) 2

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7681

   091228034-

   خالصی

   ام کلثوم

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 1

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7683

   091528311-

   در زاده

   نوید

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 2

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7687

   091584346-

   میر

   ناصر

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 3

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7688

   099082075-

   اردمه

   حسن

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 4

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7689

   091291543-

   عبادی

   موسی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 5

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7690

   091696325-

   محمدی

   علی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 6

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7691

   099029703-

   کریمی

   وحید

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 7

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7692

   091362264-

   موسوی مهد آبادی

   زهرا

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 8

   1395/12/30

   1395/10/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 2

   7693
اتوماسیون اداری ژوبین