هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن

شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ 22:49
نماینده قزاقستان راهی دیدار رده‌بندی شد
نتایج کامل مسابقات گروه A
مرحله مقدماتی هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان امروز شنبه 5 اسفندماه در خانه کشتی تنکابن استان مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پایان مسابقات مقدماتی گروه A تیم هند با کسب ۳ پیروزی و تیم قزاقستان با بدست آوردن ۲ برد به ترتیب راهی دیدار های فینال و رده بندی شدند.


نتایج کامل مسابقات برگزار شده در گروه A به شرح زیر است:

نماینده ارمنستان ۳ _ نماینده هند ۷

۵۷ کیلوگرم: آرکل موسسین 11(ضربه فنی)_ جاییوعیر 7
۶۱ کیلوگرم: نوریک هاروتیونیان 8 _ آتیش 7
۶۵ کیلوگرم: آشوت چپوخیان 2_ نیخیل 6
۷۰ کیلوگرم: گورگ تادوسیان صفر _ آ بهیمنیو 10
۷۴ کیلوگرم: رازمیک سیمونیان 6 _ دعیپک 16
۷۹ کیلوگرم: منوا یاری بکیان 1 _ سگر 11
۸۶ کیلوگرم: ایگور سارگیسیان صفر _ سجاد غلامی 11
۹۲ کیلوگرم: آزات کاراپتیان صفر _ مهدی حاجیلوییان ۱۱
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل رضایی ۲ _ امیر محمدی ۸(ضربه فنی)
۱۲۵ کیلوگرم: مارتین سیمونیان ۴ _ آشیش ۱

نماینده قزاقستان ۹ _ نماینده گرجستان ۱

۵۷ کیلوگرم: دولت تمیرژنو ۲(ضربه فنی)_ ابوالفضل وکیل صادقی صفر

۶۱ کیلوگرم: کوت آمیرتیو ۵ _ محمد سراج ۳

۶۵ کیلوگرم: دیدار نورخمت ۱۱ _ میخایل بردزنیشویلی صفر

۷۰ کیلوگرم: کوانیش دویسنکول ۱۰_ نیکا بوشلاشویلی صفر

۷۴ کیلوگرم: سنژر دسژنو ۹ _ ایمدا پنتسولاییا ۴

۷۹ کیلوگرم: مورت دژکویو ۶ _ شمگی تدو ۲

۸۶ کیلوگرم: ژیگر زاکیرو ۶ _گیرگی چچرادزه ۲
 
۹۲ کیلوگرم: آبدیمنپ باییگنژیو ۲ _ زور بردزه ۵

۹۷ کیلوگرم: سریک بکیتخانو 10_ علی منصوری صفر

۱۲۵ کیلوگرم: نورسولتن آضو ۷ _ علی مهری پرگو صفر

نماینده روسیه ۳ _ نماینده هند ۷

۵۷ کیلوگرم: آلکسهای کپیلو ۱۱ _ جاییوعیر صفر

۶۱ کیلوگرم: پتر کنستنتینو ۵ _ آتیش ۳

۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد سام خانیان صفر_ نیخیل ۱۱

۷۰ کیلوگرم: اولگ فومین ۶ _ آ بهیمنیو صفر

۷۴ کیلوگرم: ستنیسلو سوینبو ۱ _ دعیپک ۳

۷۹ کیلوگرم: آرشاویر اسماعیلی _ سگر 11

۸۶ کیلوگرم: امیر عباس خسروی صفر _ سجاد غلامی 11

۹۲ کیلوگرم: ماکسیم تلمچو ۱ _ مهدی حاجیلوییان ۱۲

۹۷ کیلوگرم: نورگون سرگین صفر_ امیر محمدی ۳

۱۲۵ کیلوگرم: ای دارد ماگسیمور ۱_ آشیش ۷

نماینده قزاقستان ۸ _ نماینده‌ ارمنستان ۲

۵۷ کیلوگرم: دولت تمیرژنو ۱۱ - آرکل موسیس صفر

۶۱ کیلوگرم: کوت آمیرتیو ۲- نوریک هاروتیونیان۲(برنده)

۶۵ کیلوگرم: دیدار نورخمت ۱۰- آشوت چپوخیان صفر

۷۰ کیلوگرم: کوانیش دویسنکول۱۰ - گورگ تادوسیان صفر

۷۴ کیلوگرم: سنرژ دسژنو ۱۰- رازمیک سیمونیان صفر

۷۹ کیلوگرم: دولت یرگش ۱۱- منوا یاریبکیان صفر

۸۶ کیلوگرم: ژیگر زاکیرو ۷- ایگور سارگیسیان ۸

۹۲ کیلوگرم: آبدیمنپ باییگنژیو ۴- آزات کاراپتیان صفر

۹۷ کیلوگرم: سریک بکیتخانو ۴- ابوالفضل رضایی ۲

۱۲۵ کیلوگرم: نورسولتن آضو ۵- مارتین سیمونیان ۲

نماینده هند ۹ _ نماینده گرجستان ۱

۵۷ کیلوگرم: جاییوعیر ۱۰ _ ابوالفضل وکیل صادقی صفر

۶۱ کیلوگرم: آتیش ۱۳ _ محمد سراج ۲

۶۵ کیلوگرم: نیخیل ۱۰ _ میخایل بردزنیشویلی ۳
 
۷۰ کیلوگرم: آبهیمنیو ۶(ضربه فنی)_ نیکا بوشلاشویلی صفر

۷۴ کیلوگرم: دعیپک ۵ _ ایمدا پنتسولاییا صفر
 
۷۹ کیلوگرم: سگر ۷(ضربه فنی) _ شمگی تدو ۲

۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی ۱۳_ گیرگی چچرادزه ۲

۹۲ کیلوگرم: مهدی حاجیلوییان صفر (حاضر نشد)_ زور بردزه صفر (برنده)

۹۷ کیلوگرم: امیرمحمدی ۶ _ علی منصوری ۲

۱۲۵ کیلوگرم: آشیش ۳ _ علی مهری پرگو صفر


نماینده روسیه ۶ _ نماینده ارمنستان ۴

۵۷ کیلوگرم: آلکسه ای کپیلو ۹ _ آرکل موسسین صفر

۶۱ کیلوگرم: پتر کنستنتینو ۳ _ نوریک هاروتیونان ۱

۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد سام خانیان صفر _ آشوت چپوخیان ۱۲

۷۰ کیلوگرم: اولگ فومین صفر(برنده)_ رازمیک سیمونیان صفر(حاضر نشد)

۷۴ کیلوگرم: ستنیسلو سوینبو ۱۱ _ رازمیک سیمونیان صفر

۷۹ کیلوگرم: آرشاویر اسماعیلی ۲ _ منوا یاری بکیان ۱۲

۸۶ کیلوگرم: امیر عباس خسروی صفر _ ایگور سارگیسیان ۶

۹۲ کیلوگرم: ماکسیم تلمچو ۱۱ _ آزات کاراپتیان ۴

۹۷ کیلوگرم: نورگون سرگین صفر (برنده)_ ابوالفضل رضایی(حاضر نشد)

۱۲۵ کیلوگرم: ایدارد ماگسی مور  صفر_ مارتین سیمونیان ۱۰

نماینده قزاقستان ۵ _ نماینده‌ هند ۵ (هند با توجه به داشتن امتیاز عالی برنده شد)

۵۷ کیلوگرم: دولت تمیرژنو ۱۰ - جاییوعیر صفر

۶۱ کیلوگرم: کوت آمیرتیو ۶- آتیش ۵

۶۵ کیلوگرم: دیدار نورخمت ۱۰(برنده)- نیخیل ۱۰

۷۰ کیلوگرم: کوانیش دویسنکول صفر - آبهیمنیو ۵

۷۴ کیلوگرم: مورت دژکویو ۲ - دعیپک ۲(برنده)

۷۹ کیلوگرم: دولت یرگش ۸ - سگر صفر

۸۶ کیلوگرم: ژیگر زاکیرو صفر- سجاد غلامی ۱۱

۹۲ کیلوگرم: آبدیمنپ باییگنژیو ۱- مهدی حاجیلوییان ۱۲

۹۷ کیلوگرم: سریک بکیتخانو صفر- امیر محمدی ۹

۱۲۵ کیلوگرم: نورسولتن آضو ۲- آشیش ۱

نماینده روسیه ۸ - نماینده گرجستان ۲

۵۷ کیلوگرم: آلکسه ای کپیلو ۱۱ - ابوالفضل وکیل صادقی صفر

۶۱ کیلوگرم: پتر کنستنتینو ۹ - محمد سراج ۳

۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد سام خانیان صفر - میخایل بردزنیشویلی ۲

۷۰ کیلوگرم: اولگ فومین صفر (برنده) - نیکا بوشلاشویلی صفر (دیسکالیفه)

۷۴ کیلوگرم: ستنیسلو سوینبو ۱۱ - ایمدا پنتسولاییا ۱

۷۹ کیلوگرم: آرشاویر اسماعیلی ۱۱ - شمگی تدوا صفر

۸۶ کیلوگرم: امیر عباس خسروی ۳ - گیرگی چچرادزه صفر

۹۲ کیلوگرم: ماکسیم تلمچو ۴ - زور بردزه ۵

۹۷ کیلوگرم: نورگون سرگین ۱۰ - علی منصوری صفر

۱۲۵ کیلوگرم: ایدارد ماگسی ۱ (برنده) - علی مهری ۱

نماینده قزاقستان ۷ _ نماینده‌ روسیه ۳

۵۷ کیلوگرم: دولت تمیرژنو ۴ - آلکسه ای کپیلو ۲

۶۱ کیلوگرم: کوت آمیرتیو ۵- پتر کنستنتینو ۲

۶۵ کیلوگرم: دیدار نورخمت ۱۰- امیرمحمد سام خانیان صفر 

۷۰ کیلوگرم: کوانیش دویسنکول ۲ - اولگ فومین ۲(برنده)

۷۴ کیلوگرم: سنژر دسژتو ۳- ستنیسلو سوینبو ۱

۷۹ کیلوگرم: دولت یرگش صفر(برنده) ضربه فنی- آرشاویر اسماعیلی صفر 

۸۶ کیلوگرم: ژیگر زاکیرو صفر(برنده) ضربه فنی- امیرعباس خسروی صفر 

۹۲ کیلوگرم: آبدیمنپ باییگنژیو ۱- ماکسیم تلمچو ۳

۹۷ کیلوگرم: سریک بکیتخانو ۱- نورگون سرگین ۷

۱۲۵ کیلوگرم: نورسولتن آضو ۲(برنده)- ایدارد ماگسی مور ۲

نماینده گرجستان ۶ - نماینده قزاقستان ۴ (اسامی تیم پیروز در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: ابوالفضل وکیل صادقی صفر - آرکل موسسین ۱۰

۶۱ کیلوگرم: محمد سراج صفر - نوریک هارتونیان ۱۰

۶۵ کیلوگرم: میخایل بردزنیشویلی ۲ - آشوت چپوخیان ۱

۷۰ کیلوگرم: نیکا بوشلاشویلی صفر (برنده) - گورگ تادوسیان (حاضر نشد)

۷۴ کیلوگرم: ایمدا پنتسولاییا ۵ (برنده) - رازمیک سیمونیان ۵

۷۹ کیلوگرم: شمگی تدو ۳ - منوا یاری ۱۳

۸۶ کیلوگرم: گیرگی چچرادزه ۹ - ایگور سارگیسیان ۶
 
۹۲ کیلوگرم: زور بردزه ۵ - آزات کارپتیان ۱

۹۷ کیلوگرم: علی منصوری صفر (برنده) - ابوالفضل رضایی (حاضر نشد)

۱۲۵ کیلوگرم: علی مهری پرگو صفر (حاضر نشد) - مارتین سیمونیان (برنده)


برچسب ها : جام باشگاه های جهان

جدید ترین اخبار فدراسیون

انتخابات هیئت کشتی استان تهران قانونی اعلام شد
پیام تبریک وزیر امور خارجه به مناسبت قهرمانی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی
قدردانی جامعه کشتی از رهبر معظم انقلاب؛
در پی قهرمانی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در آسیا؛
رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبداله موحد – بابلسر (گزارش تصویری - 5)
رقابت های قاره ای گزینشی المپیک 2024 پاریس – قرقیزستان
رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا - (گزارش تصویری)
رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبداله موحد – بابلسر (گزارش تصویری - 4)
پیام تبریک دکتر قالیباف در پی قهرمانی تیم های کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات قهرمانی آسیا
پیام تبریک دکتر رئیسی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی ایران در رقابت های کشتی فرنگی آسیا
رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبداله موحد – بابلسر
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات آسیایی قرقیزستان
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قرقیزستان