new1 رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ زاگرب

نفرات برتر مشخص شدند

۹:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

new1 به منظور بررسی کشتی بیرجند

سروری با رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان دیدار کرد

۸:۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

new1 اخباری از کشتی لرستان

دیدار رئیس هیأت با نمایند ولی فقیه در استان

۲۲:۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

new1 اخباری از کشتی استان تهران

دیدار عزیزی با مسئولان ورزش شمال شرق تهران

۱۹:۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

new1 اخباری از کشتی استان فارس

حضور موسایی در شهرستان داراب

۱۸:۵۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

new1 مراسم رونمایی از سند توسعه کشتی کشور و امضاء تفاهم نامه با شهرداری مشهد (فیلم)

خانه کشتی شهید صدرزاده- فدراسیون کشتی
دوشنبه 29 دی ماه

۱۶:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

new1 از سوی فدراسیون کشتی

متن سند برنامه راهبردی کشتی کشور اعلام شد

۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹