TopNews

پس از 6 روز بستری به دلیل ابتلا به ویروس کرونا

حمید سوریان از بیمارستان مرخص شد

۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۸/۴
پس از 6 روز بستری به دلیل ابتلا به ویروس کرونا

حمید سوریان از بیمارستان مرخص شد


۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۸/۴
تمرین تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی- یکشنبه 4 مهرماه


۱۲:۱۹ ۱۳۹۹/۸/۴
تمرین تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی- شنبه 3 آبان ماه


۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۴
new1 پس از 6 روز بستری به دلیل ابتلا به ویروس کرونا

حمید سوریان از بیمارستان مرخص شد

۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۸/۴

new1 تمرین تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی- یکشنبه 4 مهرماه

۱۲:۱۹ ۱۳۹۹/۸/۴

new1 تمرین تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی- شنبه 3 آبان ماه

۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۴

new1 آنا براتی:

اردوی خوبی را با حضور بانوان آلیش کار برگزار کردیم
نفرات هم از نظر فنی و هم از نظر جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند

۹:۳۴ ۱۳۹۹/۸/۴