نسخه چاپی

آموزش کشتی آزاد- سطح مبتدی- جلسه هفتم (فیلم)

آموزش انواعی از پیش انداز ها و قوس کردن
  • ۱۲:۴۳ ۱۴۰۱/۴/۲۵
  • http://iwf.ir/lnks/66098/-.aspx