نسخه چاپی

آموزش نحوه گرم کردن در کشتی - قسمت اول (فیلم)

نحوه گرم کردن برای انجام تمرینات کشتی
  • ۱۴:۱۵ ۱۴۰۱/۴/۱۴
  • http://iwf.ir/lnks/65992/-.aspx