نسخه چاپی

در راستای پیگیری مصوبات سفر رئیس فدراسیون به استان گلستان

دیدار با رئیس شورای اسلامی شهر گرگان برگزار شد
  • ۸:۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
  • در راستای پیگیری مصوبات سفر رئیس فدراسیون کشتی به استان، دکتر مهدی اسلامی معاون ورزش قهرمانی اداره ورزش و جوانان و محمدحسین ملاح رئیس هیأت کشتی استان گلستان با مهندس مرتضوی رئیس و گرزین نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان دیدار کردند.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کتشی، با توجه به نگاه حمایتی شورای اسلامی شهر گرگان از ورزش قهرمانی و حرفه ای و لزوم اولویت قرار گرفتن  کشتی در مدیریت ورزشی و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان حمایت های شورای شهر و شهرداری گرگان می تواند عواید خوبی را نصیب کشتی استان کند.

    http://iwf.ir/lnks/59687/-.aspx