نسخه چاپی

به منظور بررسی طرح چرخه انتخابی تیم های ملی

جلسه رئیس فدراسیون با سرمربیان تیم های ملی برگزار شد
  • ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۳/۱۱
  • جلسه رئیس فدراسیون کشتی با سرمربیان تیم های ملی به منظور بررسی طرح چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رئیس فدراسیون کشتی دیروز (شنبه) جلسه ای را با غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد طرح چرخه ی انتخابی تیم های ملی برگزار کرد.

    بر این اساس محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نیز امروز (یکشنبه) در جلسه ای با علیرضا دبیر به منظور بررسی طرح چرخه ی انتخابی تیم ملی حضور یافت.

    مسئولان انستیتو کشتی نیز در این جلسه حضور داشتند.
    http://iawf.ir/lnks/58599/-.aspx