نسخه چاپی

از سوی اتحادیه جهانی کشتی

لوگو و سربرگ جدید فدراسیون مورد تایید قرار گرفت
  • ۰:۲ ۱۳۹۹/۳/۲
  • طرح لوگو و سربرگ جدید فدراسیون کشتی از سوی اتحادیه جهانی کشتی مورد تایید قرار گرفت.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی پس از تایید طرح لوگو و سربرگ جدید فدراسیون در سومین سمینار هیئت‌های کشتی استان ها، نمونه این طرح ها از سوی فدراسیون برای اتحادیه جهانی کشتی ارسال شد.

    بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی ضمن تایید لوگو و سربرگ جدید فدراسیون، آن را برای تمامی فدراسیون های ملی ارسال کرد تا از این پس تمامی مکاتبات فدراسیون کشتی ایران با این اتحادیه و سایر فدراسیون ها با سربرگ جدید انجام شود.

    http://iawf.ir/lnks/58558/-.aspx