نسخه چاپی

مراسم بازگشایی و نامگذاری خانه کشتی شهید ابراهیم هادی (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید هادی- مجموعه ورزشی آزادی تهران
دوشنبه 5 اسفندماه
  • ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۵
  • عکس از ایرج عباسی
    http://iawf.ir/lnks/58254/-.aspx