• به علت قانون منع به کار گیری بازنشستگان؛

   "یوسفی افشار" مشاور عالی رئیس فدراسیون در امور انستیو کشتی شد

   • ۹:۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
   علیرضا دبیر در حکمی حسن یوسفی افشار را بعنوان مشاور عالی خود در امور انستیتو کشتی منصوب کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، سرپرست پیشین انستیتو بین المللی فدراسیون کشتی بنابر قانون "منع بکارگیری بازنشستگان" از این پس به عنوان مشاور عالی ریاست فدراسیون در امور انستیتو بین المللی کشتی، به کار خود ادامه خواهد داد.

   لازم به یادآوری است  "حسن یوسفی افشار" با وجودیکه طی مدت همکاری با فدراسیون کشتی حقوقی دریافت نمی کرده است؛ اما بر اساس نامه ارسالی وزارت ورزش و بنا بر قانون "منع به کارگیری بازنشستگان" قادر به همکاری در  سمت سرپرست انستیتو کشتی نخواهد بود و در سمت مشاور عالی ریاست فدراسیون، همان وظایف محول قبلی را انجام خواهد داد.

   همچنین "فرشاد ورجاوند"  دبیر فعلی انستیتو، به عنوان سرپرست منصوب شد تا طرح های در دست تدوین انستیتو کشتی، طبق روال قبلی پیگیری شود.


اتوماسیون اداری ژوبین