• از امروز و در اردبیل

   کلاس کنترل و ارتقاء داوری کشتی برگزار می شود

   • ۸:۲۶ ۱۳۹۸/۹/۲۴
   کلاس کنترل و ارتقاء داوری از امروز در اردبیل برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد ابراهیم امامی داور درجه S1 بعنوان مدرس در این کلاس که به مدت 2 روز برگزار خواهد شد، حضور دارد.


اتوماسیون اداری ژوبین