نسخه چاپی

از امروز و در اردبیل

کلاس کنترل و ارتقاء داوری کشتی برگزار می شود
  • ۸:۲۶ ۱۳۹۸/۹/۲۴
  • کلاس کنترل و ارتقاء داوری از امروز در اردبیل برگزار می شود.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد ابراهیم امامی داور درجه S1 بعنوان مدرس در این کلاس که به مدت 2 روز برگزار خواهد شد، حضور دارد.

    http://iawf.ir/lnks/57751/-.aspx