نسخه چاپی

رقابت های کشتی آزاد دانشگاه های نیروهای مسلح

تیم دانشگاه افسری امام علی (ع) بعنوان قهرمانی رسید
  • ۸:۵۹ ۱۳۹۸/۹/۱۶
  • تیم دانشگاه افسری امام علی (ع) بعنوان قهرمانی رقابت های کشتی آزاد دانشگاه های نیروهای مسلح دست یافت.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد دانشگاه های نیروهای مسلح روز پنج شنبه 14 آذرماه برگزار شد.

    در پایان این مسابقات تیم های دانشگاه افسری امام علی (ع)، دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه فارابی به ترتیب به عنوان های اول تا سوم دست یافتند.

    http://iawf.ir/lnks/57670/-.aspx