نسخه چاپی

آرزوی سلامتی برای پیشکسوت کشتی آزاد ایران

عبداله خدابنده در بستر بیماری است
  • ۹:۳۴ ۱۳۹۸/۹/۱۴
  • عبداله خدابنده از پیشکسوتان قدیمی کشتی آزاد ایران عضو تیم ایران در المپیک 1964 توکیو و همدوره جهان پهلوان تختی در بیمارستان بستری است.
    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جامعه کشتی کشور برای این پیشکسوت قدیمی کشتی ایران و جهان آرزوی سلامتی و بهودی دارد.
    http://iawf.ir/lnks/57666/-.aspx