• آرزوی سلامتی برای پیشکسوت کشتی آزاد ایران

   عبداله خدابنده در بستر بیماری است

   • ۹:۳۴ ۱۳۹۸/۹/۱۴
   عبداله خدابنده از پیشکسوتان قدیمی کشتی آزاد ایران عضو تیم ایران در المپیک 1964 توکیو و همدوره جهان پهلوان تختی در بیمارستان بستری است.
   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جامعه کشتی کشور برای این پیشکسوت قدیمی کشتی ایران و جهان آرزوی سلامتی و بهودی دارد.

اتوماسیون اداری ژوبین