نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی

دبیر انستیتو کشتی منصوب شد
  • ۱۰:۲۰ ۱۳۹۸/۸/۲۵
  • با حکم سید جلال عسگری سرپرست دبیری فدراسیون کشتی، فرشاد ورجاوند بعنوان دبیر انستیتو کشتی منصوب شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد رئیس انستیتو کشتی و موافقت فدراسیون، فرشاد ورجاوند بعنوان دبیر انستیتو کشتی منصوب شد.

    http://iwf.ir/lnks/57568/-.aspx