• ۱۱:۲۱ ۱۳۹۸/۵/۲۸
      اعضای کمیته فنی رقابت های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور معرفی شدند.

      به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور روزهای 2 تا 4 و مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور روزهای 6 تا 8 شهریورماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

      آقایان محمدابراهیم سیف پور، ابراهیم جوادی، علی اکبر حیدری و علیرضا رحمتی بعنوان کمیته فنی رقابت های کشتی آزاد و رحیم علی آبادی، بهرام مشتاقی، محمد دلیریان، محمد صلحی و علیرضا زیبا بعنوان کمیته فنی مسابقات کشتی فرنگی معرفی شدند.


اتوماسیون اداری ژوبین